NY PRESIDENT: 19. mars ble det
...
NY PRESIDENT: 19. mars ble det kjent at visepresident Samia Suluhu Hassan, populært kjent som «Mama Samia», blir Tanzanias første kvinnelige president. Her er hun avbildet mens hun inspiserer æresgarden i Dar es Salaam etter å ha blitt innsverget i presidentembetet. Foto: AP / NTB
debatt
Er Tanzania klar for endring?
Del
Det krever sitt å bane seg vei i et sterkt patriarkalsk, mannsdominert samfunn.

Det har stormet rundt Tanzania den siste tiden. Først kom meldinger om økt koronasmitte i landet, etter at president John Pombe Magufuli for lengst hadde erklært landet for koronafritt og forkastet hele pandemien. Uroen steg og dødsfall knyttet til Covid-19 økte.

Deretter, etter to ukers stillhet fra presidenten og mye spekulasjoner, kom meldingen 17. mars om at den 61 år gamle presidenten var død, angivelig av hjertesvikt.

Flere hundre tusen mennesker møtte opp under avskjedsseremoniene som ble holdt i flere byer, før han til slutt ble gravlagt i hjembyen Chato 26. mars. Under seremonien i Dar es Salaam skal 45 personer ha omkommet i folkemengden.

Som tanzanier i Norge har det vært spesielt å følge situasjonen i hjemlandet. Som leder for Strømmestiftelsens internasjonale avdeling, og nå fungerende generalsekretær, er jeg også i tett dialog med kollegaer i Tanzania, hvor arbeidet med å fremme likestilling er en viktig del av våre programmer. 19. mars ble det kjent at visepresident Samia Suluhu Hassan, populært kjent som «Mama Samia», tar over som president, og blir dermed også Tanzanias og Øst-Afrikas første kvinnelige president.

Dette gjør meg stolt, og samtidig har jeg store forventninger til den kommende perioden.

Hassan er ukjent for mange utenfor Tanzania, men Hassan har lang erfaring fra det politiske liv i Tanzania og fra øya Zanzibar, hvor hun opprinnelig kommer fra.

Før hun startet sin politiske karriere i 2000, tok hun høyere utdanning innen offentlig administrasjon, økonomi og utvikling, og jobbet innen både sivilsamfunn og offentlig sektor.

Etter flere år i politikken på Zanzibar, ble hun valgt inn i Tanzanias nasjonalforsamling i 2010, hvor hun har hatt viktige posisjoner.

Mange var noe overrasket da Magufuli valgte Hassan som visepresident i 2015, ettersom det var mange andre mer erfarne kandidater i revolusjonspartiet Chama Cha Mapinduzi (CCM). Hassan ble også med videre da Magufuli igjen vant valget i 2020.

Hva ligger nå foran den nye presidenten? Firebarnsmoren, som selv kommer fra enkle kår, blir sett på som et viktig forbilde i kampen for likestilling.

Det krever sitt å bane seg vei i et sterkt patriarkalsk, mannsdominert samfunn. Nå er det særlig tre viktige prioriteringer som venter:

For det første må hun ta tak i utfordringene med koronapandemien i landet og rydde opp i Magufulis retorikk og måten regjeringen har håndtert pandemien på.

Etter å ha fulgt rådene fra WHO i starten, endret Magufuli raskt sin holdning. Han fornektet at viruset fantes i Tanzania og ba folk stole på sin religiøse tro og ta i bruk tradisjonelle urter for å beskytte seg.

Dette har forårsaket store skader i landet. Magufuli har bidratt til å undergrave troen på vitenskapelig fakta, og samtidig har omfanget av krisen økt.

Fortsatt er det ingen plan eller struktur på plass for hvordan man skal håndtere situasjonen – og heller ikke hvordan man skal forberede landet på vaksinering. Mitt håp er at Hassan vil reversere denne holdningen og raskt slutter seg til WHOs anbefalinger.

For det andre må hun jobbe for å gjenoppbygge harmoni og en form for felles nasjonalitet i landet, uavhengig av politiske skillelinjer.

Derfor bør hun prioritere å bygge opp sosialt og politisk handlingsrom i befolkningen, for å gjenopprette tilliten til at enhver innbygger har rett til å snakke fritt og delta i beslutningsprosesser uten frykt.

For det tredje står Hassan overfor en stor utfordring i å skulle lede et land som er dypt patriarkalsk. Tanzania har lenge snakket om viktigheten av kvinnedeltakelse i alle samfunnslag, men her gjenstår mye.

At en mannsdominert regjering skal bli ledet av en kvinne, er i seg selv en stor test. Altfor lenge har vi snakket om likestilling uten å komme noen vei. Vil vi bestå denne prøven?

Dette er den første hendelsen i Tanzania hvor en sittende president har omkommet. Vi skal være stolte av at maktovertagelsen har foregått rolig etter Magufulis død. Nå håper jeg vi også vil bli stolte av fortsettelsen.

john pombe magufuli,tanzania,afrika,strømmestiftelsen,korona,bistand,misjon,debatt,meninger