TOM GRAV: Bare evangeliet om d
...
TOM GRAV: Bare evangeliet om den korsfestede og oppståtte Jesus Kristus kan frigjøre et menneske fra synd, skriver innsenderen. Foto: Adobe Stock
debatt
Vi har en levende tro
Del
Jesus døde og stod opp til fastsatt tid i påskehøytiden. Vår tro er levende på grunn av oppstandelsen!

Og denne dagen skal være en minnedag for dere, og dere skal holde den som en høytid for Herren for alle generasjoner etter dere. Det skal være en evig forordning at dere holder denne høytiden. 2.Mos. 12:14

Påskebegrepet er mangfoldig og forvirrende i verden. Både på gaten og i kirken vil man raskt oppdage manglende kunnskap om hva påske egentlig er. Mange refererer til en paganistisk påske, etter folkeslagenes tradisjoner (Easter).

Andre tenker på Herrens påske fra Bibelen (Pesach/Pass-over). Den mest vanlige oppfatningen er kanskje en sammenblanding av disse. Slik var det ikke fra begynnelsen.

Herren innstiftet syv forskjellige høytider for Israels folk. Påskehøytiden var en av de tre viktigste; De usyrede brøds høytid (Påskefest), kornhøstens høytid (Pinsefest) og frukthøstens høytid (Tabernakelfest) 2.Mos. 23:14–16.

Påskehøytiden ble innstiftet til minne om hva Herren hadde gjort for Israels folk da de var slaver i Egypt.

Senere, under slaveriet i Babylon, ble påskehøytiden flyttet fra Abib (januar) til Nisan (april). I den gamle pakt finner vi ingen påske uten et offerlam. Prestens rolle var å ofre lammet som en soning for folkets synder.

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Vær ikke redde, for jeg vet at dere søker Jesus, Han som ble korsfestet. Han er ikke her; for Han er stått opp, som Han sa. Kom, se stedet hvor Herren lå. Matt. 28:5–6

Ingen andre religioner har bevis for sin tro. Bare den kristne troen har bevis. Bare Jesus har seiret over døden. Uten oppstandelsen hadde vi ingen bevis. Vårt evangelium har kraft til å frelse på grunn av oppstandelsen. Gud reiste Jesus opp fra døden (Rom. 10:9).

Oppstandelsen ble forkynt av en engel. Dersom en engel fra himmelen forkynner et annet evangelium enn oppstandelsen, han være forbannet (Gal. 1:8).

Vi tilber ikke Jesus på korset eller i graven. Tilbedelse av korset er avgudsdyrkelse. Kobberslangen i ørkenen ble senere en falsk avgud (Nehushtan) og en forbannelse for Israels barn. Vi tilber den oppståtte og levende Jesus.

Bare evangeliet om den korsfestede og oppståtte Jesus Kristus kan frigjøre et menneske fra synd. Jesus kom med blod og vann, en fullkommen renselse og forløsning fra våre synder (1.Joh. 5:6).

Dessuten, brødre, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også har tatt imot, og som dere står i, ved dette er dere også frelst, hvis dere legger dere på sinne det jeg forkynte for dere – såfremt dere ikke forgjeves er kommet til tro.

For først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot: at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at Han ble begravet, og at Han stod opp igjen på den tredje dag etter Skriftene. 1.Kor. 15:1–4

Jesus kom til oss for å oppfylle loven og profetene. Han dekker alle de syv høytidene som ble innstiftet for Israels folk. Offerlammet i den gamle pakt var et skyggebilde av realiteten som senere skulle komme.

I den nye pakt finner vi at Jesus Kristus er vårt påskelam. For sannelig: Kristus, vårt Påskelam, er ofret for oss (1.Kor. 5:7).

Evangeliet om Jesus Kristus er forutsagt, kunngjort og dokumentert i Skriftene. Jesus døde og stod opp til fastsatt tid i påskehøytiden. Vår tro er levende på grunn av oppstandelsen!

arild helgestad,debatt,meninger,oppstandelsen,oppstandelse,tro,påsken,påske