Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Han viste seg 
levende
Del
Jesus fortsetter å åpenbare seg i våre dager. Han frelser og helbreder mennesker. Han døper i Den Hellige Ånd. Han setter mennesker fri fra djevelens bånd og lenker. 

Påsken står for døren. Nok en gang kan vi minnes den dramatiske påsken, da Jesus døde på korset for våre synder, ble lagt i graven, men oppstod igjen tredje dagen. Bibelen sier at døden kunne ikke holde Ham fast.

Han som er sterkere enn døden står fram og sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø. Tror du det?», spurte Jesus i Johs 11:25–26. Ja, dette tror jeg på, og dette er det faktum jeg bygger mitt liv på.

Etter oppstandelsen, og før himmelfarten tilbake til sin Far, virker det som at Jesus ikke hadde noe hastverk. Han hadde fullført frelsesgjerningen, og var nå klar for å vende tilbake til himmelen, men Han ventet i 40 dager.

Bibelen sier at Han viste seg levende, ikke hele tiden, men du kan telle minst 10 ganger.

Han åpenbarte seg for Maria Magdalena og noen andre påskemorgen, etter at de hadde sett den tomme grav. Jesus sa til dem: «Fryd dere!» Matt 28:9 Bibelen sier at de omfavnet Hans føtter og tilbad Ham.

Han åpenbarte seg samme dag for Emmausvandrerne, som var på vei vekk fra Jerusalem mot landsbyen Emmaus. Luk 24.

Plutselig er Jesus der midt iblant dem, og begynner å snakke med dem om det som var skjedd i påsken. Da Han senere bryter brødet sammen med dem, ser de at det er Jesus, den oppstandne Frelser.

Han åpenbarte seg for Peter som hadde sviktet Ham. Lukas 24:34. Deretter åpenbarte Han seg for hele disippelflokken og sa: «Se på hendene og føttene Mine, at det er Jeg! Ta på Meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein slik dere ser at Jeg har! Luk 24:39

Paulus skriver i 1Kor 15:6: Deretter ble Han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Han ble også sett av Jakob og så av alle apostlene. Og til sist ble Han også sett av meg, den ringeste av alle apostlene.

Jesus fortsetter å åpenbare seg i våre dager. Han frelser og helbreder mennesker. Han døper i Den Hellige Ånd. Han setter mennesker fri fra djevelens bånd og lenker.

Jeg har sett det gang på gang på mine mange møtekampanjer i over 30 land de siste 25 årene. Bibelen sier: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid! Hebr. 11:4.

Jesu avskjed med disiplene skjedde på en svært gripende måte. Han løftet sine hender og velsignet dem. Deretter ble Han løftet opp fra jorden og forsvant for dem inn i himmelen.

Men en ting er sikkert: En dag kommer Han tilbake!

debatt,jesus,meninger,påsken,påske,harald mydland