NLM: Vi mener dette sammenlign
...
NLM: Vi mener dette sammenlignes med at ulike forsamlinger i organisasjonen vår gjerne sender gudstjenester på NRK. Det betyr ikke at Misjonssambandet godkjenner alle NRK-sendte gudstjenester, skriver Øyvind Åsland (bildet). Foto: Dagen arkiv
debatt
Vår holdning til TV Vårt Land
Del
Misjonssambandet har inngått en muntlig intensjonsavtale med TV Vårt Land (TVL). Det betyr ikke at vi stiller oss bak kanalens teologiske profil.

I Dagen 17. mars forklarer Jarle Haugland, daglig leder i Tro & Medier, hvorfor den tverrkirkelige organisasjonen har «takket nei til å være med i kanalen».

Hans perspektiv er at kanalen har en for bred teologisk profil siden den i praksis vil «romme hele spekteret fra liberal til konservativ». Da han forstår et samarbeid om teologen som en form for «felles evangelisering», mener han det er naturlig å takke nei.

Det er lett å forstå at Haugland og Tro & Medier spør seg om TVL vil få en for bred teologisk profil. Vi har også en slik bekymring.

Men det betyr ikke at vi betrakter vår intensjonsavtale som en form for åndelig forpliktende samarbeid med kanalen. Vi ønsker heller ikke å gå god for kanalens profil og alt innhold.

Alt vi har sagt oss positive til, er å bidra med programinnhold til kanalen. Noe har vi allerede produsert, og det kan TVL få bruke. Vi er også positive til å sende møter/gudstjenester fra våre forsamlinger.

I tillegg kan vi bli spurt om å være med å lage annet innhold. Det kan også bli aktuelt å sende reklamefilmer for misjonsprosjektene våre.

Vi mener dette sammenlignes med at ulike forsamlinger i organisasjonen vår gjerne sender gudstjenester på NRK.

Det betyr ikke at Misjonssambandet godkjenner alle NRK-sendte gudstjenester. Det samme gjelder når våre ansatte er spaltister i ulike aviser. Disse går ikke av den grunn god for resten av innholdet i avisen.

Vi ser det for øvrig ikke som aktuelt å gå inn på eiersiden i den nye kanalen. Bidrar vi økonomisk, vil det være for å betale for sendetid, eventuell reklame og for produksjonskostnader på våre egenproduserte program.

I Misjonssambandet har vi god tradisjon for å benytte mulighetene vi får til å forkynne evangeliet. Her ser vi en slik mulighet. Det kan også gjelde selv om kanalen vil sende programmer som vi er kritiske til.

Det viktigste er å få en god mulighet til å løfte frem noe av alt det flotte arbeidet vi driver både i Norge og internasjonalt.

I sin tid valgte mange lavkirkelige organisasjonene å benytte muligheten til å sende programmer på TV Visjon Norge. De fleste har sluttet fordi kanalen ble så dominert av usunn lære, uheldig pengefokus og sensasjonspregede «profetier».

Vi har hatt en åpen og ærlig dialog med TVL om at vi hele tiden må vurdere om kanalens profil vil tjene oss og det budskapet vi ønsker å formidle.

Dersom vi konkluderer med at kanalen i stor grad formidler et budskap som går på tvers av det vi står for, vil vi trekke oss ut. Foreløpig er konklusjonen at vi vil gi prosjektet en sjanse.

vårt land-tv,vårt land,nlm,norsk luthersk misjonssamband,misjonssambandet,tvl,kristen tv-kanal,kristen-tv,alf gjøsund