DEBATT: «Norge stemmer for de
...
DEBATT: «Norge stemmer for de fleste resolusjoner mot Israel i FN. Det er nesten ikke til å tro når Norge sammen med Iran, Saudi Arabia, Pakistan og Hviterussland – de mest kvinneundertrykkende regimer – stemte for kritikk av Israel for undertrykkelse av kvinners rettigheter», skriver Dagfinn J. Hansen. Foto: Lise Åserud / NTB
debatt
Regjeringens holdning til Israel
Del
Det kan være grunn til å stille spørsmål ved regjeringens holdning til Israel. Mitt utgangspunkt er statsministerens avslag på invitasjon om samarbeid med Israel om utvikling og produksjon av vaksiner.

Israel er blant de fremste i verden på medisinsk forskning og utvikling. Statsminister Solbergs avslag er svært vanskelig å forstå. Hennes argument om at ti dagers karantene etter besøk i Israel ikke ville bli forstått, er meget tynt.

Min vurdering er at regjeringen er grunnleggende kritisk til Israel og ønsker å holde avstand. Vi har tidligere registrert at statsminister Solberg har kritisert Israel for ikke å dele vaksine med de palestinske selvstyremyndigheter. Jeg tror også at sannsynlig kritikk fra opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og SV har veid tungt.

Sylvi Listhaugs oppfordring om å etablere samarbeid med Israel ønsket ikke statsministeren å følge opp. Helseminister Høies vurdering har nok også vært viktig. Han avslo kategorisk reise til Israel, og han hadde et avvisende svar på skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug om samarbeid med Israel.

Norge har valgt EU-sporet. Det virker som om Norge er svært bundet til EU – mer enn EU-landet Danmark. Gevinstene så langt av EU-samarbeidet om vaksiner har vært begrenset.

Også andre forhold kan trekkes frem. Israel og landets jødiske befolkning ble kraftig demonisert gjennom hat og antisemittiske ytringer i programmet «Shaun på P13». På skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug fant kulturminister Raja ikke grunn som eier av NRK til å gripe inn.

Statsråd Ropstad fikk også skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug, men heller ikke han så grunn til å gripe inn overfor NRKs antisemittiske innslag. Selv har jeg skrevet til statsminister Solberg med spørsmål om grensene for et statlig eid selskaps (NRKs) frihet til å utøve sin virksomhet, og om hun stiller seg bak svaret til statsråd Raja. Jeg har ikke mottatt svar.

I de to statsråders svar pekes det på regjeringens «Handlingsplan mot antisemittisme – en videreføring». Dessverre ser det ikke ut til at denne handlingsplanen er mer enn en skrivebordsøvelse.

Norge stemmer for de fleste resolusjoner mot Israel i FN. Det er nesten ikke til å tro når Norge sammen med Iran, Saudi Arabia, Pakistan og Hviterussland – de mest kvinneundertrykkende regimer – stemte for kritikk av Israel for undertrykkelse av kvinners rettigheter.

Dette skjer med regjeringen Solbergs vitende og vilje og vitner om at regjeringen har svært dårlig kjennskap til forhold i Israel. Dessverre er ikke dette noe enkeltstående tilfelle. Mange eksempler kunne ha vært nevnt.

Over statsbudsjettet har det gjennom årene vært bevilget milliarder av kroner til de palestinske selvstyremyndigheter. Selv om mye av støtten nå går til prosjekter, er det svært liten kontroll med bruken av midler som overføres fra Norge. Denne omfattende støtten går til et regime der barn i undervisningen blir opplært til å hate og drepe jøder. Betydelige midler brukes til støtte fengslede terrorister som har drept jøder.

Samlet er dette avslørende for regjeringens holdning til Israel. Det er kun Frp av partiene på Stortinget som har gjort seg til talspersoner for en annen og vennlig innstilt holdning til Israel. Dette bør vi merke oss.

debatt,dagfinn j. hansen,israel,samarbeid,vaksiner,erna solberg,benjamin netanyahu