Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Sa Jesus Kristus noe om forførelse av barn?
Del
Ja, Han gjorde det. Og her vil jeg gi noen eksempler på forførelse, og så enkelt at alle kan forstå hva de leser.

De som ikke tåler Sannheten (Jesus Kristus er Sannheten; Joh. 14: 6), kan la være å lese videre.

Eksempel: Med fagbøker godkjent av myndighetene må underviserne lære barna at jorden og alt vi kjenner til, er utviklet gjennom milliarder av år. Det læres også at livet har skapt seg selv (big bang).

Slik forføres barn til å tro at Gud ikke eksisterer eller at Guds ord er foreldet.

Men, Gud, Skaperen, talte med sin utvalgte tjener Moses uten å bruke lignelser (4. Mos. 12:5–8), og når Gud fortalte at skapelsen av jorden, menneskene og alt liv var fullført på den syvende dagen, som også ble innstiftet som hviledag, er det egentlig uinteressant hva mennesker, med sin kortreiste og begrensede kunnskap og forståelse, har regnet seg frem til.

Et annet eksempel: Myndighetene våre forteller gjennom lovverket at det finnes flere enn to kjønn, og at to av samme kjønn kan leve sammen som gifte. Undervisere i barnehager og skoler som applauderer denne absurde forståelsen, forteller barna at dette er fint og riktig.

Noen barnehageansatte går også så langt at de bruker barn som modeller for å illustrere at to av samme kjønn kan «gifte» seg. Å bruke barn til slike (og andre) politiske oppvisninger, er både alvorlig misbruk av barn og alvorlig forførelse.

Et tredje eksempel: Myndighetene forkynner med sine lover at skilsmisse er greit, og de har laget bestemmelser som gjør det enklere å forlate ektefelle/samboer – og barn.

Dermed forkynner de, direkte og indirekte, at voksne kan skille seg så ofte de vil, leve i hor med andre – og at det er ok å ødelegge familier og hjem. Slik blir voksne dårlige forbilder for barn.

Jeg vil også nevne noen følger av forførelsen som pågår: De aller fleste barn som opplever at hjemmet blir oppløst, får psykiske plager, ofte varige. Familier og slekt blir splittet og uvenner.

Det lever mange voksne i dag med dype sår etter skilsmisser. Falsk veiledning om kjønn og samliv, skaper forvirring og angst hos barn (og unge). Forførelser skaper også slitasje på samfunnet, stikkord: helsetjenester, fattigdom, kriminalitet og så videre.

Men hva med de som bekjenner troen på Jesus Kristus, de forfører vel ingen? Eller for å si det på en annen måte: De som bekjenner troen på Kristus, er vel ikke forførere?

Jo, dessverre. Mange kirke-/menighetsledere og andre som bekjenner seg som kristne, er ikke noe unntak når det gjelder forførelse. De godtar det samme som nevnt ovenfor. De lever i forhold Gud har sagt er synd.

De lever etter tradisjoner i stedet for Guds ord. Å forføre er jo å fortelle med sine uttalelser og/eller sin livsførsel noe som ikke stemmer med Ordet (som er Kristus!).

Guds ord er Sannheten. Ja, hvem sa det? Jo, Kristus. (Joh. 17:17). Hvordan kunne Han vite det? Vel, Han var sendt av Gud. Han er Guds Sønn. Han er ett med Skaperen.

Tror man ikke dette, er man selv forført – og/eller en fornekter. Guds ord blir aldri utdatert. Det er evig, slik Kristus er evig. Det er særlig alvorlig at de som kaller seg kristne forfører barn (og voksne), men alle forførerne får samme domsavsigelse.

Jesus Kristus, som er Veien, Sannheten og Livet (Joh. 14:6), forkynte en alvorlig dom over forførerne.

Følgende er ikke mine ord, de er Guds ord, som Kristus fikk av Sin Far, Skaperen, å forkynne for oss mennesker: «… den som forfører én av disse små som tror på Meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.»

Derav skjønner vi: Å forføre barn til å fornekte Guds ord og til å leve i synd, er ord og gjerninger som fører til fortapelse.

Vi har å gjøre med en hellig Gud. Det som er skrevet ovenfor, blir regnet for «sprengstoff» av de som i dag har tilranet seg definisjonsmakten over Guds ord, religionsfriheten og ytringsfriheten.

Er Norge på vei inn i natten da det blir umulig for Kristus-troende mennesker/menigheter å arbeide uten å bli forfulgt og fengslet?

Meget tyder på det. Snart anser vel «halve befolkningen» i Norge seg for å tilhøre en eller annen «sårbar gruppe» som krever aksept for sine besynderlige påfunn – og derfor krever nye lover for å tvinge til taushet de som forkynner Sannheten.

Tross alt, vi må ikke tie, vi må tale frimodig Guds ord – og be for forfølgerne.

greta aune jotun,debatt,meninger,jesus,bibelen,forførelser,forførelse