ANTISEMITTISME: Symboleffekten
...
ANTISEMITTISME: Symboleffekten av å vedta boikott er stor. Dette skjer i en tid hvor antisemittisme og synet på jøder i Vesten er i ferd med å endre seg til det verre, skriver Ida Lindtveit Røse (bildet). Foto: Ingjerd Våge
debatt
Nei til fylkeskommunal boikott av Israel
Del
Symboleffekten av å vedta boikott er stor. Dette skjer i en tid hvor antisemittisme og synet på jøder i Vesten er i ferd med å endre seg til det verre.

Viken fylkeskommunes innkjøpsmakt er stor, og må brukes både med klokskap og som redskap for å bidra i omstillingen til et mer klimavennlig samfunn, innovasjon, sikre etisk handel og nå bærekraftsmålene.

Samtidig er det viktig at fylkeskommunen forholder seg til det som faktisk er fylkets oppgaver. Det er ikke å drive utenrikspolitikk.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet la frem et forslag om at Viken fylkeskommune ikke skal kjøpe varer eller tjenester som er produsert i/på områder okkupert i strid med folkeretten.

Forslaget fikk flertall med støtte fra SV, MDG og Rødt. Selv om det i strategien ikke pekes ensidig på Israel, så er det liten tvil om at det er en boikott av Israel som er formålet, og det er også derfor vi i KrF kom med et alternativt forslag.

Dette ble dessverre nedstemt, og det overrasker meg at Senterpartiet støtter en boikott av Israel.

KrF mener Viken fylkeskommune skal legge etiske vurderinger til grunn for sin innkjøpspraksis.

Det skal påses at det ikke kjøper produkter som er fremstilt ved barnearbeid eller annen form for moderne slaveri. Det skal unngås å kjøpe varer fra land som systematisk krenker menneskerettighetene.

Vi mener Viken fylkeskommune skal følge den til enhver tid gjeldene linje for sanksjoner og eventuell handelsboikott som er fastsatt av norske nasjonale myndigheter.

Symboleffekten av å vedta boikott er stor. Dette skjer i en tid hvor antisemittisme og synet på jøder i Vesten er i ferd med å endre seg til det verre. Frykten for å vise sin jødiske identitet er større enn på lenge.

Jøder i Norge skjuler sin identitet for å unngå mishagsytringer og trakassering. I tillegg vil et slikt forslag gjøre situasjonen i Midtøsten vanskeligere, også for palestinere i området.

KrF er ikke mot å benytte økonomiske sanksjoner som virkemiddel. Men vi mener det er nasjonale myndigheter som bestemmer hvordan vi skal forholde oss til andre land, og det bør fylker og kommuner forholde seg til.

israel-boikott,israel,ida lindtveit røse,meninger,debatt,krf,kristelig folkeparti,akershus krf