Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borg
...
Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB
debatt
«Enig og tro til Dovre faller»?
Del
Har troskapen til Norge ikke lengre noen betydning? For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være, kjære konge og politikere! 

20. mai 1814 tok Eidsvollsmennene hverandre i hendene, dannet et brorskapskjede og ropte: «Enige og troe indtil Dovre faller».

Denne eden ble avlagt som et løfte etter forhandlingene om ny grunnlov. Dovrefjell representerte det evige, trygge, uforanderlige og grunnfestede.

Til 200-årsjubileet for Grunnloven laget NRK en musikkvideo kalt «Til Dovre faller». En av versene går slik: «Rop det ut som i eidsvolds haller: Enig og tro til Dovre faller».

Eidsvollgrunnloven slår fast at Norge har nasjonal suverenitet. «Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige». (Grunnlovens § 1)

Prins Carl sa i avslutningen av sin innsettelsestale i 1905 blant annet dette: «...Jeg vilde have sikkerhed for, at det var et folk og ikke et parti, som ønsket mig til konge, da min opgave fremfor alt bør være at samle, ikke splitte. Mit liv vil jeg hellige Norges vel...» (Det Norske Kongehus)

Våre kongers valgspråk siden 1905 har vært «Alt for Norge». Drillos menn dro til Statene i 1994 med «Alt for Norge» i bagasjen. Strofer fra denne sangen er; «Våre beste menn drar ut i strid igjen (...) Vi gir alt for Norge. Ofrer alt om vi må (...) Vi skal stå på for vårt fedreland - vi slåss med høy moral – for Norgee – vårt fedreland.

Den samme moral var ikke minst å finne blant gode nordmenn under krigsårene hvor mange nordmenn ofret livet sitt for et fritt og selvstendig Norge. Svimlende EØS-skattemilliarder finner hvert år sin lettvinte vei fra Norge til Brussel. Er det alt for Norge som fremdeles gjelder, eller...?

Har troskapen til Norge ikke lengre noen betydning? For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være, kjære konge og politikere!

I 1. Mosebok kapittel 25 kan vi lese om Esau som ringakter sin førstefødselsrett, avlegger ed og blir lokket av suppemåltid og mister derpå sine arverettigheter. Er dagens politikere vår tids Jakob som nekter å lytte til folket?

Et folk som gang på gang har sagt «Nei» til å gi fra seg sin førstefødselsrett! Er det fremdeles enig og tro til Dovre faller og «Alt for Norge» som gjelder for landets ledere?

debatt,frode hansen,norge,meninger,grunnloven,tro,eøs