NRK: NRK er som statskanal og
...
NRK: NRK er som statskanal og allmennkringkaster særlig forpliktet til å gi bredde og balanse i sin dekning. Denne balansen fremstår som fraværende i dekningen av Israel og det som tradisjonelt har blitt kalt Midtøsten-konflikten, skriver Dag Øyvind Juliussen. Foto: Stian Schløsser Møller / NTB
debatt
Når NRK blir et problem
Del
NRK er som statskanal og allmennkringkaster særlig forpliktet til å gi bredde og balanse i sin dekning. Denne balansen fremstår som fraværende i dekningen av Israel.

Det har vært mange og sterke reaksjoner på utspillene fra NRKs programleder Shaun Henrik Matheson, og det er godt. Det bør sitte i ryggmargsrefleksen at slikt ikke passerer uten at man gir lyd fra deg.

I kjølvannet av disse ytringene stiller vi oss spørsmålene: Hva er det med NRK som gjør at en mangeårig ansatt som Shaun Henrik Matheson er i stand til å komme med slike uttalelser i en direktesending?

En slik uttalelse kommer ikke i et vakuum men den oppstår i en kontekst og sammenheng som er fristende å kalle NRKs og norske mediers eget ekkokammer.

I 2012 ba OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa) den norske utenriksministeren om å ta grep for å stoppe demoniseringen av Israel i den norske Midtøsten-debatten.

Vi er ikke kjent med at OSSE har kommet med tilsvarende utspill ovenfor noe annet land. Noe synes å være i en særlig ubalanse i den norske Midtøsten-debatten.

Dette er ikke en problemstilling av ny dato. For snart 40 år tilbake dekket Odd Karsten Tveit Libanon-krigen, reaksjonen på kanalens manglende objektivitet var sterke den gang også.

Det ble nedsatt uavhengig granskning fra NUPI som viste flere brudd på «upartisk dekning av konflikten». Institutt for Kirke og Samfunn og Kristelig Kringkastingslag produserte dokumentaren Mediamakt.

Denne viste at Israel ble fremstilt av NRK som en brutal krigsmaskin som ikke tar hensyn. Terrororganisasjonen PLO, derimot, ble glorifisert.

Man kunne også dokumentere tallmanipulering mht antall døde, skadde og flyktninger. Det ble også presentert hvordan NRK unnlot å informere viktig informasjon om PLOs herjinger med befolkningen i Sør-Libanon.

Dokumentaren viste endog hvordan statskanalen forsøkte å påvirke et sentralstyremøte i LO hvor man i forkant av møtet hevdet at store deler av LO var for boikott av Israel. Mens styremøtets utfall ble enstemmig imot en boikott av Israel.

20 år senere begynte tempelhøyde-intifadaen høsten 2000, dette ble en langvarig tsunami av terrorangrep mot Israel. Ifølge kommunikasjonsminister i PA Imad Falouji var det de som planla og iverksatte opptøyene og angrepene.

Daværende redaktør i Dagen, Odd Sverre Hove ble frikjøpt fra sitt daglige virke for å granske NRK Dagsrevyens dekning av situasjonen gjennom åtte uker.

Hans hovedkonklusjoner i undersøkelsen la frem var: NRK fortier systematisk den arabiske skytingen som utløser israelsk returild.

NRK blander konsekvent sammen reportasje og kommentar. NRK skiller ikke mellom terrorisme og selvforsvar. NRK vil få store problemer med å forsvare seg mot anklager om implisitt jødehat.

Årene går. Etter å ha blitt angrepet over lang tid av flere tusen raketter velger Israel å slå tilbake mot Hamas i Gaza 27. desember 2008.

Dette førte til en kolossal dekning i NRK, andre samtidige konflikter med langt, langt flere ofre fikk knapt oppmerksomhet. Etter hvert ble det demonstrasjoner i Oslos gater med steinkasting og sinne.

Jeg husker godt at vi var samlet som IKAJs stab hjemme hos daværende leder, Leif A. Wellerop. Vi bestemte oss for å holde en fredelig markering utenfor Stortinget til støtte for Israels rett til å forsvare seg.

Vi inviterte MIFF og Vestlandske Indremisjon til å stå som medarrangører. Da ettermiddagen kom den 8. januar hadde jeg som oppgave å lede markeringen, som bestod av appeller og videoer på storskjerm i vinterkulda i Oslo sentrum.

Den fredelige markeringen vår med flere hundre fremmøtte ble omkranset av flere tusen rasende motdemonstranter. Opptøyene den kvelden ble så voldsomme at politiet måtte gripe inn med tåregass for å løse opp folkemengdene.

Da røken hadde lagt seg, viste det seg at det hadde blitt gjort ødeleggelser i Oslo sentrum for 30 millioner kroner. Politiet uttalte at det ikke hadde vært slike ødeleggelser og opptøyer på 30 år i Norges hovedstad.

Alt fordi det var noen som våget å si at Israel har rett til å forsvare seg etter at landet hadde blitt angrepet tusenvis av ganger med raketter fra Hamas.

Den nødvendige evalueringen av denne hendelsen fant aldri sted i det offentlige rom eller i mediene.

For oss som stod midt oppe i dette var det opplagt at NRKs massive, nesten suggererende fremstilling av Israel som barnemorder og brutal krigsmasin vekket opp et livsfarlig hat.

I 2017 publiserte HL-senteret (Holocaust-senteret) en undersøkelse som viste at 32 prosent av befolkningen støtter påstanden: «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig».

Dette viser at 1,7 millioner nordmenn sitter med et grotesk vrengebilde av demokratiet Israel. Hva er årsaken til dette? Det umiddelbare svaret er at det kommer fra medienes dekning av konflikten.

Vi mener at NRK har et særlig ansvar i denne saken. Hva må til for at det skal komme en selverkjennelse på ubalansen og at nødvendige grep tas?

NRK er som statskanal og allmennkringkaster særlig forpliktet til å gi bredde og balanse i sin dekning. Denne balansen fremstår som fraværende i dekningen av Israel og det som tradisjonelt har blitt kalt Midtøsten-konflikten.

dag øyvind juliussen,israel,debatt,meninger,nrk,shaun henrik matheson,antisemittisme