«Hensikten er åpenbart egentli
...
«Hensikten er åpenbart egentlig ikke å støtte eller hjelpe palestina-arabere, men å demonisere og fordømme Israel», skriver Erik Selle (bildet). Foto: Dagen-arkiv
debatt
Kan vi ha tillit til FN?
Del
Det er korrekt som statsminister Benjamin Netanyahu formulerte det: Israel har blitt nasjonenes jøde.

21. desember 2020 vedtok FNs hovedforsamling to resolusjoner mot Israel. Dette konkluderte verdensorganisasjonens 17 resolusjoner mot Israel og kun seks resolusjoner totalt mot andre nasjoner globalt i 2020.

De øvrige seks var fordelt på Nord-Korea, Iran, Syria og Myanmar og to mot Russland vedrørende Krim. Det betyr altså at over 70 prosent av resolusjonene mot stater i verden fra FN i 2020 rettet seg mot Israel.

Leder av den Geneve-baserte organisasjonen UN Watch som monitorerer og søker å motvirke FNs antisemittisme, kaller det hele absurd.

Det er påfallende og grensesprengende hyklersk av FN når man samtidig unnlater å vedta resolusjoner mot notorisk undertrykkende regimer i verden som Kina, Venezuela, Saudi-Arabia, Cuba, Tyrkia, Pakistan, Vietnam eller noen av de andre landene i verden.

Det er også absurd at Den palestinske selvstyremyndighet unndrar seg all kritikk i FN, men kan aktivere medlemsland og ressurser til å få fordømt Israel, det blomstrende demokratiet i et hav av totalitære stater og kriger i Midtøsten.

Hensikten er åpenbart egentlig ikke å støtte eller hjelpe palestina-arabere, men å demonisere og fordømme Israel jevnlig for å oppnå et politisk klima mot jødestaten internasjonalt.

Det er korrekt som statsminister Benjamin Netanyahu formulerte det: Israel har blitt nasjonenes jøde. Norge er dessverre på feil side i de fleste av disse resolusjonene.

Fredag 5. februar 2021 vedtok den Internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag å etterforske angivelige israelske krigsforbrytelser i områder under Den palestinske selvstyremyndighet.

Et panel med tre dommere avgjorde at Judea, Samaria, Gaza og Øst-Jerusalem ligger innenfor jurisdiksjonen til straffedomstolen.

Dette er direkte ironisk gitt at de grusomme overgrepene mot egen befolkning som Hamas har utført ikke er i fokus overhodet, ei heller Hamas sitt charter som er et rent manifest for folkemord på jøder.

De grove bruddene på menneskerettighetene samt terrorvirksomheten som Den palestinske selvstyremyndighet er eksponent for, er også skjermet fra domstolens interesse.

Reaksjonen fra Shurat HaDIn Israel Law Center i Tel Aviv var klar og utvetydig: «I mer enn seks år har vi advart mot trusselen fra Haag.

Vi har gjentagende prøvd domstolens integritet gjennom å bringe en mengde saker vedrørende grusomme krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten utført av Den Palestinske Selvstyremyndighet – bare for å oppleve å bli totalt ignorert.»

Afrika har vært et yndet fokus for domstolen, og ICC har åpenbart et behov for å vise at de retter blikket mot andre områder, Israel, som jøden blant nasjonene, blir et lett mål. De store forblir uberørt.

Hvor er fokuset på Kinas oppførsel i Tibet, Jemen, Tyrkia, Iran gjennom sine proxy-geriljagrupper i Libanon, Irak og Syria med grove overgrep mot befolkningen samt den syriske regjering?

Politiseringen av den Internasjonale straffedomstolen i Haag er åpenbar, og føyer seg pent inn i mønsteret av antisemittismen i FNs generalforsamling. Nå har Norge vunnet seg et sete i Sikkerhetsrådet.

Vil vi se et Norge som reiser seg mot antisemittismen i FN, eller vil vi se en fortsettelse av støtten til resolusjoner som helt urimelig og uproporsjonalt har til hensikt å demonisere Israel?

erik selle,pdk,partiet de kristne,fn,israel,meninger,debatt