FORELDRE: Barneloven skal oppd
...
FORELDRE: Barneloven skal oppdateres for å styrke barns rettigheter. Jeg tror ikke det er til barns beste å fjerne så fundamentale begreper som mor og far, skriver Jorunn G. Lossius. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB
debatt
Klart vi fortsatt skal si «mor» og «far»
Del
Det er uaktuelt for KrF å fjerne begrepene «mor» og «far» fra barneloven. Dette er ord som er plantet dypt i vår kultur og språk, og det skal fortsatt være de viktigste begrepene i barneloven.

Det pågår akkurat nå en viktig debatt om oppdateringen av barneloven. Jeg mener det er viktig at vi debatterer endringene grundig, og for KrF er det helt sentralt at resultatet av arbeidet med loven blir en barnelov som setter barnas beste først.

Det er trist at Sylvi Listhaug i et debattinnlegg til Nettavisen bruker debatten til å forsøke å sanke enkle poenger om politisk korrekthet.

Jeg tror de fleste vil avkle dette forsøket ettersom Listhaug selv har hatt en sentral posisjon i regjering til å endre det hun selv protesterer mot.

Det regjeringsutnevnte utvalget, som ble nedsatt da Listhaug selv satt i regjering og lenge før KrF var en del av den, har levert sin rapport til Barne- og familiedepartementet. Den er nå på høring med frist 1. mai 2020. Regjeringen har ikke tatt stiling til noe av det som foreslås i rapporten.

Mange stiller spørsmål ved om vi nå skal erstatte begrepene mor og far med kjønnsnøytrale uttrykk som forelder 1 og forelder 2. Det er ikke tilfelle. For KrF er det ikke noe mål i seg selv å skulle bruke kjønnsnøytrale uttrykk.

La det ikke være noe tvil, vi skal fortsatt si «mor» og «far».

Det er uaktuelt for KrF å fjerne begrepene «mor» og «far» fra barneloven. Dette er ord som er plantet dypt i vår kultur og språk, og det skal fortsatt være de viktigste begrepene i barneloven. KrF ser ingen grunn til å endre så sentrale begreper i loven.

KrF satt ikke i regjering på det tidspunktet da det offentlige utvalget ble nedsatt. Det gjorde Frp. KrF kan si med sikkerhet si at det er overhodet ikke er noe mål med denne utredningen å gjøre barneloven kjønnsnøytral.

Frp har ikke en troverdig historie i denne debatten. Det er verdt å merke seg at i 2016 stemte Frp for at de som opplever seg som et annet kjønn enn sitt biologiske, kan registrere seg som det i pass og andre offentlige dokumenter.

Disse lovene gjelder barn ned til 6 år, med foreldrenes samtykke. KrF stemte imot og har vært særlig bekymret for hvordan dette vil påvirke barna.

At Frp nå sier at å snakke om noe annet enn det biologiske kjønnet er «politisk korrekt galskap», er nye toner fra Frp.

Barneloven skal oppdateres for å styrke barns rettigheter. Jeg tror ikke det er til barns beste å fjerne så fundamentale begreper som mor og far.

Jeg er glad for at det bærende i utvalgets forslag til barnelov er at barnets beste settes først og over andre viktige hensyn. Det å sette barnas interesser først er i tråd med KrFs politikk og verdier.

krf,kristelig folkeparti,debatt,meninger,kjønnsnøytralt,barneloven,sylvi listhaug,familie,politisk korrekthet