INNOVATIVE: Det grønne skifte
...
INNOVATIVE: Det grønne skifte krever noen innovative løsninger. Gud vet alt om dette. I et sekulært samfunn der Gud ikke lenger regnes med i det daglige virke, må vi som kristne samfunnsborgere være frimodig med å nettopp bringe Gud på banen, skriver Einar Ekerhovd. Foto: Jan M. Lillebø / NTB
debatt
Hans Nielsen Hauge og Ånden
Del
Utfordringene og forholdene som Josef, Daniel og Hans Nielsen Hauge stod overfor var annerledes enn det vi møter i dag. Men de fikk innsikt, utrustning og innflytelse til å bety en forskjell i sin tid.

For oss som er inspirert av og engasjert i arven etter Hans Nielsen Hauge er 2021 et merkeår. Mange arrangement og begivenheter vil sette fokus på flere sider ved Hans Nielsen Hauges virke og betydning fram til vår tid.

Vi i Hauge Business Network er opptatt av å føre videre viktige sider ved hans banebrytende tjeneste og visjon om samfunnsbygging.

Selv om utfordringene i vår tid er forskjellig fra den tid som Hauge virket i, finnes det noe som gjelder gjennom alle tider. I dette innlegget vil jeg rette oppmerksomheten på Åndens virke gjennom Hauge.

Hans opplevelse av Åndens nærvær på åkeren i 1796 er veldokumentert. Men det var mer enn en enkeltstående opplevelse. Det var en banebrytende erfaring for hele hans liv og virke.

Alle som kaller seg kristen har Den hellige ånd i sitt liv, men av og til utruster Gud noen spesielt ved å fylle dem med sin Ånd.

De blir ikke mer kristen, men de blir istandsatt til tjeneste. Hauge var en slik. Derfor fikk hans korte virke så stor innflytelse. Det var Åndens virke gjennom ham som skapte forandring i menneskers liv og som etter hvert preget samfunnet disse menneskene var en del av.

Slik har Gud handlet gjennom menneskets historie. «Alt har sin tid» leser vi i Forkynneren i Det gamle testamente. Vi er begrenset i tid og rom.

Men det Gud gjør står gjennom alle tider. Historien er i grunnen Guds historie, og vi mennesker blir invitert inn for å bli en liten del av den. Og spesielt i krisetider kan Gud reise opp mennesker som kan bety en forskjell.

I mitt kristenliv har jeg vært opptatt av Bibelens undervisning om nådegavene. Men som i de fleste ting ser og skjønner vi stykkevis og delt. Slik også med dette tema.

Lenge trodde jeg og praktiserte i min undervisning at nådegavene var noe som ble gitt til menigheten for å brukes i menigheten.

Etter hvert har jeg sett at både Ånden og gavene er gitt til menigheten, men kan og bør brukes i hverdagen for å forandre liv, mennesker og samfunn utenfor menighetens fellesskap.

Hele vår bibel er full av slike eksempler. Felles for alle disse personene, var at de var fylt av og preget av Ånden. I Job leser vi «Men det er ånden som er i mennesket, Den veldiges pust, som bringer innsikt.»

Av personer i vår bibel som trer fram med slik innsikt er Josef og Daniel i en særstilling. De fikk posisjoner med stor innflytelse nettopp på grunn av sin åndsfylde.

Om Josef ble det sagt av farao: «Finnes det en mann som denne, en som har Guds ånd i seg?» Og Daniel får høre det samme fra kong Belsasar: «Jeg har hørt om deg at gudenes ånd er i deg, og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usedvanlig visdom.»

Utfordringene og forholdene som Josef, Daniel og Hans Nielsen Hauge stod overfor var annerledes enn det vi møter i dag. Men de fikk innsikt, utrustning og innflytelse til å bety en forskjell i sin tid. Felles var Åndens nærvær i deres liv.

Vi trenger også i vår tid slik utrustning av mennesker som kan bety en forskjell når vi nå står overfor store omveltninger i møte med klima, miljø og forurensning. Det grønne skifte krever noen innovative løsninger. Gud vet alt om dette.

I et sekulært samfunn der Gud ikke lenger regnes med i det daglige virke, må vi som kristne samfunnsborgere være frimodig med å nettopp bringe Gud på banen. Den Ånd som fylte Josef, Daniel og Hans bor også i oss. Og det er ganske jordnært.

Det handler om næringsliv, samfunnsbygging, fellesskap og gode relasjoner. Vi i Hauge Business Network ønsker å bidra til nettopp det.

Hva hadde Hans Nielsen Hauge vært uten den skjellsettende erfaring av Guds nærvær der på jordet i 1796? Det vet vi ikke, men vi vet hva han fikk bety med denne erfaringen.

einar ekerhovd,hans nielsen hauge,haugianere,haugianer-bevegelsen,haugianerne,hauge business network,bibelen,debatt,meninger