OVERSETTELSE: Med den nye over
...
OVERSETTELSE: Med den nye oversettelsen har oversetterne gjort det tydelig hva som ligger i det greske ordet hamartia, nemlig å bryte med Guds bud og vilje, skriver Paul Erik Wirgenes. Foto: Verbum forlag
debatt
Dette kan bidra til å øke forståelsen av Bibelen
Del
Det er en usedvanlig spennende utfordring å oversette Bibelen fra grunnspråkene til norsk etter språkreglene for «enkelt tekst». Dette arbeidet er Bibelselskapet nå i gang med.

I høst utga vi «Lukas lett å lese» som en prøveoversettelse. Målgruppene er mennesker med lese- og skrivevansker, norsk som andrespråk samt barn og unge, som ikke er vant til å lese vanskelige tekster.

En slik oversettelse inviterer til å lete etter forståelige ord som ikke forutsetter forkunnskap til Bibelens begrepsbruk. Lesere inviteres til å komme med tilbakemeldinger på denne teksten. I Dagen 3. februar gir Tor Øystein Holm en kommentar til oversettelsen. Hans spørsmål er særlig knyttet til oversettelsene av ordet synd. Det er ikke riktig at oversettelsen har byttet ut begrepet «synd» med «å gjøre galt», slik Holm påstår.

OVERSETTELSE: Med den nye oversettelsen har oversetterne gjort det tydelig hva som ligger i det greske ordet hamartia, nemlig å bryte med Guds bud og vilje, skriver Paul Erik Wirgenes. Foto: Verbum forlag

I den greske Lukas-teksten brukes begrepene h amartōlos , hamartia og hamartanein. I Bibel 2011 oversettes ordene med «syndig» eller «synder», «synd» og «synde».

Utfordringen er å få fram betydningen av disse ordene for lesere, som kanskje er ukjent med ordet «synd» fra før. Derfor har vi oversatt med «gjøre imot Guds vilje» og «bryte Guds bud».

Slik er det på 29 av de 33 stedene ordene forekommer. I 7,47 oversettes hamartia med «gjøre galt», men uttrykket presiseres med «bryte Guds vilje» i v.48. I 6,32‒4 brukes oversettelsen «lovbryter». Bare i Luk 11,4 står «gjøre galt» alene. Men her er det helt klart ut fra sammenhengen at det handler om brudd på Guds vilje.

Med den nye oversettelsen har oversetterne gjort det tydelig hva som ligger i det greske ordet hamartia, nemlig å bryte med Guds bud og vilje. På denne måten kan nye lesere også se hva som ligger i ordet «synd».

Syndens brutale virkelighet er en del av vår erfaring som mennesker. Relasjoner går i stykker, naturen blir ødelagt og mennesker går til grunne når Guds vilje og Guds bud blir brutt. Dette erfarer vi daglig, og både realiteten og alvoret i dette blir beskrevet i Bibelen. Slik er det også i den nye teksten.

Hvordan oversetter vi Bibelen for mennesker som ikke kjenner det tradisjonelle bibelspråket? Dette er utfordringen Bibelselskapet har tatt inn over seg. Bibelen lett å lese blir en oversettelse som kan åpne Bibelens tekster for en stor gruppe lesere.

Samtidig er dette ikke en forenkling av en norsk oversettelsestekst - men et intenst faglig arbeid på grunnlag av grunntekstene. Dette kan bidra til å øke forståelsen av tekstene for nye lesere – kanskje også for noen av oss «vanelesere»! Kom med mer respons!

bibelselskapet,paul erik wirgenes,oversettelse,lukasevangeliet