DEBATT: «Familien har vært en
...
DEBATT: «Familien har vært en søyle som vårt samfunn har bygget på og som har vært til velsignelse gjennom generasjoner. Er det denne søylen dere vil rive bort», spør Steinar Harila. Foto: Adobe Stock
debatt
Er det ønskelig å kvitte seg med det gamle familiemønsteret?
Del
Bibelen og vår historie lærer oss at en kjernefamilie er mor, far og barn. Nå er det en organisasjon som har fått betydelig gjennomslag i landet vårt som heter «Fri – for kjønns og seksualitetsmangfold».

Jeg er en ganske menig samfunnsborger. Ikke politiker, men engasjert i samfunnsutviklingen og spørsmål som gjelder dette. Jeg er en kristen, og deler det kristne verdisyn som grunnlag for min tenkning.

Når vi drøfter disse spørsmålene, kan det lett bli fronter som ikke er reelle. Av den grunn mener jeg det er viktig at vi forstår at selv om vi ser ulikt på mange spørsmål, ligger det ikke fordømmelse av annerledes tenkende. Hele det kristne vitnesbyrdet ligger i Johs. 3,16.

Hvem er «Verden»? Det er alle mennesker som bor i denne verden. Jesus kom ikke for å kaste folk i fortapelsen, men for å frelse fra fortapelsen. Frelsen er ferdig og for alle! Men dersom vi velger Jesus bort, velger den som gjør det selv å gå fortapt.

Bibelen og vår historie lærer oss at en kjernefamilie er mor, far og barn. Nå er det en organisasjon som har fått betydelig gjennomslag i landet vårt som heter «Fri – for kjønns og seksualitetsmangfold».

«Fri» sier om sine kampsaker mellom annet at: Samfunnet må akseptere alle slags seksuelle ytringsformer og samlivsformer, likekjønnede ekteskap og polygami. Prostitusjon er også positivt.

Det betyr at en mann kan ha flere koner. Mange ulike former for seksualitet er greit bare det er frivillig. Er det dette dere som driver kampanje for Pride kjemper for? Da er det ikke Gud som forkaster deg, men du som forkaster Gud: Rom 1:27

Familien har vært en søyle som vårt samfunn har bygget på og som har vært til velsignelse gjennom generasjoner. Er det denne søylen dere vil rive bort?

Å drive kampanje for Pride-tog og argumentere for det, mener dere da at dere vil kjempe for å oppløse det tradisjonelle familiemønsteret?

Når kommunen heiser Pride-flagget, er det da et signal om at dere ønsker den tradisjonelle familien bort? At dere vil ha fritt fram for ulike seksuelle ytringer, bare det er frivillig? Polygami, at menn kan ha flere koner? Det kan i fremtiden bli mye arbeid, for de søker etter sitt opphav. Det er nok her kampen vil stå i tiden som ligger foran, tror jeg.

Nå arrangerer foreningen «Fri» årlige «Pride-marsjer» og ulike arrangementer. Når vi i den sammenheng ser at kommune etter kommune flagger for å støtte dette.

Når vi ser store mengder med folk som går i disse togene. Når vi enda til kan lese at noen av kirkens biskoper velsigner dette. Da har jeg lyst å spørre den profane pressen, og media ellers, politikere lokalt og sentralt:

Når dere gir deres støtte til dette. Er det da deres virkelige mening å rive kjernefamilien i stykker, mor, far og barn?

Det er ikke noe greit å få en avis i hus som aktivt driver kampanje for å velge bort de verdier vi tror er viktige bæresøyler for å holde samfunnet oppe. Det er ikke ærlig og redelig om dere ønsker å bytte bort familien slik vi kjenner det i dag, uten at dere sier det klart, slik at vi kan velge det vi tror er rett og best. Mor, far og barn.

Det er tydelig at det i vår tid er betydelige grupper som ikke er enige i det jeg mener her. Men det er også tillatt å være uenig med meg og oss som mener det vi mener.