Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Var Paulus kristen?
Del
Talte Paulus sine egne ord, eller skrev han ned det Herren åpenbarte for ham?

Jeg ser i Dagen 29. januar 2021 i omtale av professor Karl Olav Sandens bok «Var Paulus en kristen? Har kirken forstått hans tro?»

Det er smått utrolig at man setter spørsmål ved Paulus brever, om de var resultat av hans egne tanker, eller om det var et resultat av Herrens inspirasjon.

Sitat: «Paulus selv hadde ikke en tanke om at han skrev hellig tekst, selv om han skrev med autoritet som apostel. Men i det øyeblikk tekstene blir en del av kirkens kanon, universaliserer vi brevene og sier at de taler gyldig i alle spørsmål – sier professoren.»

Virkelig? Hvor har han dette fra?

«Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkommen, dugelig til all god gjerning» (2 Tim 3:16–17).

Er det slik å forstå at dette Paulus utsagn kun gjaldt det som på hans tid forelå, og ikke hva Paulus selv fikk åpenbart fra Herren selv – den Herre som sendte ham til hedningene?

debatt,meninger,ivar haugsbakk,paulus,karl olav sandnes,gud,bibelhistorie,bibelen