FRYKTER ENSRETTING: Dag Mossig
...
FRYKTER ENSRETTING: Dag Mossige i Stavanger AP frykter ensretting på religiøst grunnlag. På bildet åpner han en såkalt lesekiosk på Strandkaien i Stavanger. Foto: Vibeke Røgler / Foreningen !les / NTB
debatt
Friskoler – et tilbud for foreldre med tjukke lommebøker?
Del
Det er trist å registrere at et stort lokallag i Ap velger å fremme et forslag som legger opp til at de kristne friskolene kun skal være for de foreldre med de tjukkeste lommebøkene.

Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger AP, foreslår at Arbeiderpartiet skal gå bort fra statlig finansiering av religiøse friskoler mens støtten til skoler som representerer et pedagogisk alternativ skal bestå.

Begrunnelsen er frykt for ensretting på religiøst grunnlag.

For KrF er retten til å drive frittstående skoler med offentlig støtte en oppfyllelse av demokratiske mindretallsrettigheter slik de er nedfelt i sentrale konvensjoner i FN og Europeiske Menneskerettigheter.

Foreldreretten handler om å sikre de muligheter foreldre og et mindretall i vårt samfunn har til å velge oppdragelse for sine barn i samsvar med sin overbevisning. I et pluralistisk samfunn skal kvaliteten i demokratiet kjennes på hvordan storsamfunnet behandler minoritetene.

For KrF handler derfor friskolers rammevilkår i vårt samfunn om viktige demokratiske prinsipper.

Det er skuffende å registrere at et stort lokallag i Ap velger å fremme et forslag som bryter med prinsippene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og i tillegg legger opp til at de kristne friskolene kun skal være for de foreldre med de tjukkeste lommebøkene.

Forslaget om å frata alle friskoler med et religiøst grunnlag rett til statsstøtte er et uttrykk for en autoritær liberalisme, hvor statsstøtten blir en belønningsordning for holdninger som politikerne liker.

Retten til å være annerledes og ikke mene det samme som flertallet, er en kvalitet ved vårt demokrati.

Toleranse handler først og fremst om å respektere de meninger og holdninger en selv ikke er enig i. Forslaget fra Stavanger Ap er et uttrykk for intoleranse og mangel på respekt for mindretallets rettigheter i et demokrati.

Fjerner man den offentlige støtten, bidrar man til å innføre et klasseskille som jeg trodde ingen Ap-politikere var for.

Det er trist å registrere at et stort lokallag i Ap velger å fremme et forslag som legger opp til at de kristne friskolene kun skal være for de foreldre med de tjukkeste lommebøkene.

Hvis det å velge et alternativ til det offentlige skoletilbudet skal være avhengig av foreldrenes lommebøker, har man skapt et samfunn som bidrar til klasseskiller.

Er det et slikt samfunn Ap ønsker å bidra til?

Det er også helt feil når det påstås at kristne friskoler «treffer først og fremst kristne elever.»

Undersøkelser viser tvert om at kristne friskoler generelt har en like mangfoldig og sammensatt gruppe elever, med et bredt spekter av trossamfunn og kulturelle bakgrunner representert som i den offentlige skolen.

Det er ingenting som tilsier at ikke disse skolene fungerer som gode integreringsarenaer.

Når lov om private skoler for første gang kom på plass i 1970 med Kjell Bondevik (KrF) som statsråd, handlet ikke det om å svekke den offentlige skolen, men å avløse en politikk basert på skjønn og vilkårlighet med den rettmessige plass skoler basert på livssyn og pedagogiske alternativ hadde i et demokrati som vårt.

Det er ikke et mål i seg selv at elever skal gå på friskole. Men det er viktig vi har et skoletilbud som sikrer grunnleggende demokratiske rettigheter for et mindretall.

hans fredrik grøvan,debatt,meninger,dag mossige,stavanger,fn,krf,kjell magne bondevik,friskole,kristne friskoler