ARBEIDSLEDIGHET: Reduksjon i e
...
ARBEIDSLEDIGHET: Reduksjon i etterspørsel etter varer, bortfall av arbeid, nedstengning av samfunn og undervisning, og mangel på mat preger nå hverdagen til mange i Afrika. Bildet viser en arbeidsledig etiopisk kvinne i slummen i Addis Abeba, som lager mat til familien sin. Foto: Mulugeta Ayene / AP / NTB
debatt
Dyster spådom om flere i ekstrem fattigdom
Del
Vi i Mercy Ships har lenge vært klare over utfordringene som vi nå møter, og er glade for at dette har fått ny oppmerksomhet fra verdenssamfunnet.

Verdensbanken kom for noen få dager siden med sin rapport om den globale økonomien. Tallenes tale er krystallklar.

Ingenting i min levetid har hatt så store negative økonomiske konsekvenser som COVID-19, med en tilbakegang på 4,3 prosent i den globale økonomien for 2020.

Vi må faktisk tilbake til verdenskrigene og den store depresjonen rundt 1930 for å finne større økonomiske ringvirkninger. Dette er svært dramatisk.

Verdensbanken er også klar på at nå må «vi» få fart på vaksineringen for å begrense skadene fra viruset.

Vi i Mercy Ships kunne ikke vært mer enig, men vi skal være glade for at vi har en utviklingsminister som arbeider for rettferdig fordeling av vaksiner, uavhengig av landets betalingsevne.

I tillegg til betalingsevne vil det være komplikasjoner knyttet til distribusjon, oppbevaring og prosedyrer i utviklingsland – alt mer komplisert i områder uten tilgang til elektrisitet, telefon og veinett.

I rapporten fra verdensbanken trekkes den store økningen i statsgjeld frem som en stor utfordring. Økningen i statsgjeld er nå opp mot høydene på slutten av 1980-tallet der mange utviklingsland opplevde økonomisk gjeldskrise og tap av tiår med økonomisk vekst.

Reduksjon i etterspørsel etter varer, bortfall av arbeid, nedstengning av samfunn og undervisning, og mangel på mat preger nå hverdagen til mange i Afrika sør for Sahara.

I tillegg til dette, reduseres internasjonale bidrag som et resultat av nedgangstider hos givere. En av konsekvensene av COVID-19 er 100 millioner nye medmennesker som tvinges inn i ekstrem fattigdom. 30 millioner av disse bor sør for Sahara, der allerede 4 av 10 lever på denne måten.

Flere av bærekraftsmålene går nå feil vei. Pandemien har avslørt store mangler i lokalt helsevesen i mange utviklingsland.

Det er behov for økte investeringer i lokale helsevesen for både å gi riktig pleie av befolkningen i dag og for å være forberedt på fremtidige helsekriser.

Vi i Mercy Ships har vært klare over disse forholdene lenge, og er glade for at dette har fått ny oppmerksomhet fra verdenssamfunnet.

I 2021 dobler vi kapasiteten vår gjennom å sette inn et nytt sykehusskip i tillegg til det vi har operativt i dag.

Det nye skipet har enda større kapasitet til utdanning av lokale helsearbeidere enn dagens skip har, og å utruste det lokale helsevesenet er ett av våre fremste mål.

Vi ønsker gjerne å samarbeide med andre aktører for å bidra til at helsevesenet i Vest-Afrika skal komme opp på et slikt nivå at vår hjelp blir overflødig.

Det er ennå et stykke fram dit, men i fra 1970 har antall mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom, blitt redusert fra 50 til 10 prosent. Vi erfarer at vi lykkes, og det gjør at vi er enda sikrere på at det er riktig av oss å doble kapasiteten.

roger vassnes,mercy ships,korona,koronaviruset