SKRIFTPRINSIPP: Redaktør Arthu
...
SKRIFTPRINSIPP: Redaktør Arthur Berg sa at den som setter Guds ord om kvinnelige prester ut av kraft, har brutt med skriftprinsippet, skriver innsenderen. Foto: Marit Hommedal / NTB
debatt
Kvinnelige prester og bibeltroskap
Del
For å være bibeltro forutsettes det at en er tro overfor Guds ord, også når det gjelder spørsmålet om kvinnelige pastorer.

Oddvar Søvik tar til motmæle mot mitt innlegg «Bibelen og kvinnelige pastorer» og hevder at han også vil være bibeltro selv om han sier ja til kvinnelige pastorer.

Her er noen kommentarer til hans innlegg:

1. Jeg skrev i mitt innlegg at ikke noe sted i Bibelen leser vi at hyrde/forstander, eldste eller lærefunksjonen er tillatt for kvinner. Søvik skriver: «Nå er det en god regel i i logikken at man ikke kan slutte noe konkret fra ting som ikke er nevnt.»

Til det vil jeg svare: Når Guds ord i 1 Kor 11,3 sier at «mannen er kvinnens hode», og Ef 5,22 oppfordrer hustruene å underordne seg under deres egne menn som under Herren, 1Kor 14,34 sier at det ikke tillates en kvinne å tale i menighetssamlingene og Titus 1,6 sier at en eldste må være én kvinnes mann, da er en logisk konskvens av disse bibelord at en kvinne ikke kan være hyrde, forstander eller eldste.

Prof. Carl Fr. Wisløff sier i sin bok «Vitnesbyrd om Jesus»: «I det Nye Testamente er menighetens tilsynsmenn alltid menn. Kvinnelige profeter finnes (1Kor 11,3), men ikke kvinnelige menighetsforstandere. Denne lærefunksjon skal menn kalles til. Det er ikke nok at en kommer og sier: Jeg har et kall. Kallet må prøves på Bibelen, om det stemmer med Guds ord og er et ekte kall.»

2. I mitt innlegg skrev jeg at ingen har mandat til å oppheve et «Herrens bud». Selvsagt mente jeg da at ikke noe menneske har mandat til det, men hva Den treenige Gud gjør er noe helt annet. Men dersom Søvik mener at «Herrens bud» i 1Kor 14 er opphevet, da vil jeg gjerne vite hvem som har opphevet det og når det ble opphevet!

3. Videre peker Søvik på at jeg i mitt innlegg henviste til kjente professorer og biskoper på 1950–1960-tallet og drar i tvil om at de visste det vi i dag vet om gnostisismens innflytelse blant annet i Efesus.

Jeg tror nok at disse teologer kjente til den gnostiske vranglære hvor man hevdet likestilling mellom kjønnene og hvor kvinner hadde ledende stillinger blant dem som prester og biskoper.

Da den svenske kirke vedtok å ordinere kvinner til prestetjeneste, skrev den kjente professor og biskop, Anders Nygren (1890–1978): «Ved aksept av kvinnelige prester ble den svenske kirke sjaltet inn på gnostisismens spor.» (Sitert fra Thoralf Gilbrants bok: «Her er ikke mann og kvinne»)

Dr. theol. Thorleif Boman (1894–1978), skriver Gilbrant i den overfor nevnte boka, kom med de sterkeste uttalelser og advarsler i kvinneprest-spørsmålet og skrev blant annet at vi må «se på ordningen med kvinnelige prester som noe langt mer enn en reform som skyldes europeiske kvinners frigjøringskamp i det tyvende århundre.

I virkeligheten er det oldtidens gnostiske villfarelse, opprinnelig hentet fra hedensk kultustjeneste, som kommer tilbake».

4. Søvik nevner til slutt noen konservative teologer som mener at kvinner kan opptre som hyrder og lærere. Da vil jeg også nevne noen som ser helt annerledes på saken.

C. S. Lewis har uttalt at den kirke som starter å ordinere kvinner til presteembetet, vil snart begynne å kalle Gud mor. Det vil bli en annen religion.

Redaktør Arthur Berg sier at den som setter Guds ord om kvinnelige prester ut av kraft, har brutt med skriftprisippet: «Han er gått over til eit anna bibelsyn enn det som til no, har vore sams protestantisk syn.» (Dagen 26.2.1988)

Prof. Carl Fr. Wisløff har uttalt: «Kvinnelige prester er i strid med Bibelen. Det er nå klargjort så mange ganger at det ikke skulle være rom for tvil.» (Vårt Land 14.5.1976)

Cand. theol. Hans Erik Nissen fra Danmark skriver i sin bok «Mellem liv & død»: «Kvindelige præster er synd imod Gud og imod Hans ord.»

Rektor Alf Danbolt sier i Dagen 15.1.2017: «For oss som anser Bibelen som Guds eget ord, forfattet av Den Hellige Ånd gjennom ulike skrivere, er det ikke Paulus, men Den Hellige Ånd som gir oss ordene som handler om dette. Ord som den kristne kirke samstemt har holdt fast ved gjennom århundredene på tross av hva omgivelsene måtte mene.»

Konklusjon: For å være bibeltro forutsettes det at en er tro overfor Guds ord, også når det gjelder spørsmålet om kvinnelige pastorer.

kvinneprester,kvinnelige prester,olav hermod kydland,debatt,meninger,oddvar søvik,bibelen,bibeltro