GIVERGLEDE: Røde Kors fortelle
...
GIVERGLEDE: Røde Kors forteller om en overveldende giverglede, og har måttet be folk stanse givergleden for å kunne få oversikt over hva som mangler. Mottaket i Holterhallen i Nannestad har mottatt store mengder varer og klær til de evakuerte etter jordraset. Foto: Lise Åserud / NTB
debatt
Frivillighet som berører
Del
I et samfunn som stiller opp for hverandre, er frivilligheten, ideelle organisasjoner, lokale lag og foreninger helt uvurderlige.

Det er rett og slett rørende å se alle som stiller opp for de berørte av raset i Gjerdrum.

Det fryktelige raset på Gjerdrum i romjulen har berørt oss alle. Bildene og beretningene fra dem som opplevde raset på nært hold er det vanskelig å finne ord for. Vi føler særlig med dem som har mistet en de har kjær.

Gjennom de siste dagene har vi sett en beundringsverdig og utrettelig innsats fra hjelpemannskapet.

Vi har sett en kommuneadministrasjon som har strukket seg langt for å ivareta kritiske funksjoner samtidig som de også skal ivareta ordinære tjenester. Dette er Norge. Vi stiller opp for hverandre. Midt i katastrofen ser vi hva samfunnet vårt er bygget på.

De offentlige funksjonene som kommune og beredskapstjenestene jobber natt og dag for ofrene. Kirkens rolle i samfunnet kommer klart til uttrykk og de frivilliges innsats er helt uvurderlig.

Da flere boligområder måtte evakueres midt på natten, og mange ble nødt til rømme fra hjemmene sine i all hast i det de sto i, stilte lokalsamfunnet og mennesker lagt utover nærområdet opp for de berørte.

Lokale matbutikker stilte umiddelbart opp med toalettartikler, sokker og mat. Kanari-fansen tok initiativ til å samle inn klær, leker og hygieneprodukter, og responsen har vært overveldende. På Facebook har det blitt opprettet grupper, og Sanitetsforeningen lager mat.

Privatpersoner har også kommet med bøker og spill, og barn har gitt bort store poser med egne leker – også Fantorangen. Jeg skulle gjerne møtt det barnet som donerte Fantorangen til ofrene, der har du ekte giverglede.

Røde Kors forteller om en overveldende giverglede, og har måttet be folk stanse givergleden for å kunne få oversikt over hva som mangler. Per nå er også over fire millioner kroner samlet inn til de berørte.

Dette viser en empati og medfølelse vi i Norge er gode på. Det gleder meg at vi står sammen og stiller opp for hverandre når katastrofen rammer oss, og det viser et samhold vi kan være stolte av.

I slike situasjoner blir det tydelig hvor viktig frivilligheten er for samfunnet vårt. I et samfunn som stiller opp for hverandre, er frivilligheten, ideelle organisasjoner, lokale lag og foreninger helt uvurderlig.

Disse kreftene utgjør ikke bare noe i tillegg til det offentlige, men er en bærebjelke i seg selv. Norge er helt avhengig av de mange tusen enkeltpersonene som gjør en frivillig innsats for sine lokalsamfunn på mange ulike vis.

Sammen med det offentlige utgjør dette det samfunnet vi er stolt av å kjenne. Det varme og det medmenneskelige samfunnet.

Gjerdrum er en liten kommune hvor «alle kjenner alle» – det kjenner jeg igjen fra min egen kommune. I en slik kommune ser man også så tydelig hvordan samfunnet vårt er bygget nedenfra.

Fra disse små felleskapene som utgjør et lokalsamfunn med naboskap, kommunen som stiller opp og den frivillige innsatsen.

Frivillig innsats og dugnadsvilje har vi sett mye til det siste året, og den blir igjen synlig under katastrofer som den som nylig rammet Gjerdrum.

Jeg vil berømme innsatsen til alle som har stilt opp under denne katastrofen, og til andre frivillige som på ulike måter bruker av sin tid og sine ressurser til å hjelpe andre. Samhold og dugnadsånd vil hjelpe oss gjennom kriser, og vi må aldri glemme at vi kan alle gjøre noe.

olaug bollestad,frivillighet,gjerdrum,skred,ras,krf,debatt,meninger