BERGEN BYSTYRE: I Bergen har b
...
BERGEN BYSTYRE: I Bergen har bystyret sine møter i det gamle rådhuset fra 1558. Foto: Kenneth Fjell Rasmussen
debatt
Stemmegivning og partiprogram
Del
Det er farlig for mennesketanken når det våger å sette spørsmål rundt og omkring Guds gode forordninger.

Kjell Furnes ber meg være mer seriøs og pålitelig i argumentasjonen. Jeg kan ikke få vært mer seriøs enn at jeg registrerer hva stemmegivningen gikk ut på og hvilke aktører som stemte hva.

1: Allerede i 2017 var altså denne aktuelle sak, om kjønns- og seksualmangfold oppe til debatt i Bergen bystyre. Og allerede i 2017 stemte altså KrF for flere av de 25 punktene i planen.

Det kunne vært fristende å spørre om hvilke punkter de stemte for. Jeg har lest dem og synes de alle vitner om radikal kjønnsideologi.

Og etter å ha hatt tre år på å evaluere og vurdere denne avstemningen, velger nå KrFs to representanter å stemme for hele statusmeldingen.

Uten noen reservasjon eller innlegg som kunne gi signaler om at dette gikk på overbevisningen løs. Ikke nok med det, de støtter nå også Høyres tilleggsforslag om å framskynde etableringen av Regnbueplassen.

2: Saken om valg av statsråd i Kjell Ingolf Ropstads permisjonstid nevnes ikke av Furnes. Så får den enkelte vurdere hva som er seriøs og pålitelig argumentasjon, når noen saker nevnes og andre glatt hoppes over i tilsvaret.

3: Jeg nevnte i forrige innlegg signaler om lignende avstemninger rundt om i landet.

Et nytt eksempel er kommet til. Avstemning i Agder Fylkesting 15/12 angående økonomiplanen hvor PDK og Demokratene stemte imot å bevilge en million til kompetanseenheten for kjønn og seksualitetsmangfold ved senter for likestilling UIA.

Disse to partiene ville heller støtte senter for forebygging av selvmord med den nevnte sum. KrF stemte for hele økonomiplanen, altså også bevilgningen til kjønn og seksualitetsmangfold.

Kjære partiveteraner, denne utvikling kan dere ikke lukke øynene for og samtidig forlange å bli tatt seriøst. Nå foregår nominasjonsprosessene, også i deres eget parti.

Mitt gode råd er at dere finsikter de første på lista, deres uttalelser og begrunnede syn på kjønn- og samlivsideologi. Det er lett å gjøre det i vår tid. Da vil dere se en del av denne kursendring.

Og dette gjelder selvfølgelig ikke bare KrF. Alle partier er gjenstand for dette dragsug i folkets oppfatning angående familie, kjønnsforståelse og seksualitetsideologi.

Kjærligheten til partiet man har tjent og bindingene til et nedlagt livsverk, kan være sterke, det forstår jeg. Men evnen til å realitetsorientere seg og forholde seg til dagens virkelighet må være større. Hvis ikke kan man i hvert fall ikke gi råd til andre.

For mange av oss er disse etiske livsverdier som er forankret i Den hellige skrift, og gjennomprøvd og utlevd i vår kultur til det beste for folk og land. De er det beste vi kan gi videre til våre barn og barnebarn.

Vi kan diskutere samfunnspolitikk, landbrukspolitikk, rettsoppfatning og mye, mye mer. Men i forståelsen av mennesket, skapt i Guds bilde til mann og kvinne, der opplever vi Bibelens tale entydig, og vil i det hele tatt ikke diskutere denne gode Guds ordning.

Det har vist seg utallige ganger i historien at diskusjonsarenaer angående dette tema var over tid med på å endre folkets forståelse og oppfatning.

Det er farlig for mennesketanken når det våger å sette spørsmål rundt og omkring Guds gode forordninger. Det står noe om at Gud overgir til et sinn som intet duger.

For den som vil lese mer om hvordan denne snikende og nedbrytende kjønnsideologi har satt sitt tydelige avtrykk på vår kultur de siste 50 år vil jeg anbefale Kjell Skartveits bok Normløst.

Den er opplysende og samtidig skremmende. Den beskriver hvordan sodomittiske synder i vår tid sniker seg inn på de aller fleste samfunnsarenaer. Det er dette kursendringen dreier seg om.

kjell skartveit,kjell furnes,håvard fjære,partiet de kristne,pdk,debatt,meninger