RESOLUSJONER: Israel soleklart
...
RESOLUSJONER: Israel soleklart er det landet som kritiseres mest i FN. Siden staten Israel ble opprettet i 1948 har FN vedtatt resolusjoner mot Israel med negativt fortegn. Bildet er fra en avstemming i Sikkerhetsrådet om Jerusalems status. Foto: Kim Haughton / AP / NTB
debatt
Norges syn på folkeretten
Del
Det er viktig at vi som er venner av Israel, og er opptatt av hvordan dette landet har det, blir orientert om hva Norge foretar seg i FN og hva som er Norges rolle i FN.

I Dagen 28.desember har Dagen et oppslag om at «70 prosent av FN-kritikken er rettet mot Israel».

Avisen har gått gjennom alle resolusjoner mot Israel i 2020. «Den viser at Israel soleklart er det landet som kritiseres mest i FN og at Norge stemte med flertallet for å kritisere eller fordømme Israels handlinger 13 av 17 ganger.»

Siden staten Israel ble opprettet i 1948 har FN vedtatt resolusjoner mot Israel med negativt fortegn. Norge deltar også i mange negative resolusjoner rettet mot Israel i FN.

Norge anser også bosettingene i Judea og Samaria (Vestbredden) for å være folkerettsstridige, og oppfordrer israelske myndigheter om å stanse all bosettingsaktivitet på Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem. Etter 1967 og 1973 har også FN utvidet myten om okkupasjonen og «gjennom språkbruken vist at FN over en 10-årsperiode har skiftet oppfatning av hvem som er eier av de territoriene som Israel angivelig okkuperte» (Bjørn Hildrum).

Det er viktig at vi som er venner av Israel og er opptatt av Israel og hvordan dette landet har det, blir orientert om hva Norge foretar seg i FN og hva som er Norges rolle i FN.

Norges oppfatning av folkeretten og Israel er også basert på resolusjoner som er vedtatt av FN.

27.11.2020 stilte Frp-­representanten Christian Tybring-Gjedde skriftlig spørsmål til utenriksministeren om hun kunne begrunne Norges stemmegivning i syv Israel-kritiske resolusjoner vedtatt i FN sin generalforsamlings avkoloniseringskomite. Svaret fra utenriksministeren er det god grunn å lese for å få et innblikk i hvordan Norge forholder seg til Israel i sin offisielle politikk.

«Norge stemmer for resolusjoner i FN som er i tråd med norsk politikk og folkeretten. Dette gjelder også disse resolusjonene. Sammen med f!ere andre resolusjoner blir tekstene i seks av disse resolusjonene hvert år forhandlet frem av EUs og Palestinas FN-delegasjoner. Som i alle FN-resolusjoner er vi ikke nødvendigvis enig i alle enkeltformuleringer i teksten.

Norge anser likevel at resolusjonene, som legges frem som resultat av forhandlingene mellom EU og Palestina, generelt har et språk og innhold som er i tråd med folkeretten, internasjonale parametere og norsk politikk.» skriver utenriksminister Ine Marie Søreide i sitt svar til Tybring-Gjedde.

Med dette synet på folkeretten og Israel er det klart at vi ikke kan forvente at Norge setter seg imot de fordømmende Israel-resolusjonene. Hvis Israel skulle fulgt de resolusjonene som kommer fra FN ville det ikke vært noen israelsk stat i dag. Å oppfordre Israel nærmest til selvmord er både antisemittisk og uforsvarlig.

En bør nok også ta en nærmere titt på de landene som står bak flere av resolusjonene mot Israel og spørre seg selv hvordan disse landene selv forholder til menneskerettighetene og folkeretten.

Svaret bør også gi israelvennlige representanter på Stortinget grunn til stille ytterligere spørsmål til utenriksministeren om Norges rolle i FN.

Norge trenger nok en ny kompasskurs i forholdet til Israel, og Norges offisielle politiske linje i forhold til Norges rolle til Israel må nå vurderes på nytt.

debatt,folkeretten,israel,judea,samaria,midtøsten,fn,ine eriksen søreide,christian tybring-gjedde