HØYTID: Julens budskap må brin
...
HØYTID: Julens budskap må bringes ut til alle folkegrupper, skriver Harald Mydland. Foto: Adobe Stock
debatt
Mine øyne har sett Din frelse!
Del
I skrivende stund er vi fortsatt midt i julehøytiden, og minnes nok en gang julens fantastiske budskap.

Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. Hans herlighet ble åpenbart for oss alle i Jesus Kristus, verdens frelser!

Blant de mange, flotte begivenhetene som fant sted omkring Jesu fødsel, må jeg stadig vende tilbake til fortellingen om gamle Simon i templet i Jerusalem. Han fikk oppleve å se Verdens Frelser, og holde det lille Jesusbarnet i sine armer.

Bibelen sier at Simon kom til templet ledet av Den Hellige Ånd. Det var blitt åpenbart for ham at han ikke skulle se døden, før han hadde sett Jesus. Han ventet på «Israels Trøst», som nå skulle bli åpenbart for hans øyne. Så tar Simon Jesusbarnet i sine armer, lover Gud og sier:

«Herre, nå kan du fri Din tjener ut til å dra herfra i fred, etter Ditt ord. For mine øyne har sett Din frelse, som Du har gjort ferdig for alle folks øyne, et lys som gir åpenbaring for hedningfolkene, og herlighet for Ditt folk Israel» Lukas 2:29–32.

Simon visste at det barnet han holdt i hendene var «Guds frelse», som er beredt for alle folkeslag på jorden. Han skulle gi lys til alle som befinner seg i åndelig mørke, og herlighet til Israels folk.

Englene på hyrdemarkene utenfor Betlehem hadde forkynt «en stor glede som skal bli hele folket til del» Lukas 2:10. Og nå stod Simon med svaret på alle folkeslags lengsel: det lille Jesusbarnet, som en dag skulle gi Sitt liv på et kors, for å frelse alle dem som tror på Ham.

Julens budskap må bringes ut til alle folkegrupper. Gleden og freden som ligger i dette budskapet må ut til alle verdens hjørner, slik Jesus befalte oss å gjøre i Sin misjonsbefaling (Matt 24:14 og 28:18–20).

I templet var også Anna, en profetinne på 84 år. Også hun stod fram og lovpriste Gud og talte om det lille barnet, til alle som ventet på forløsning i Jerusalem. Jesus er både Israels og alle andre folkeslags frelser.

Blikket på Jesus var nok til å bringe visshet og fred for gamle Simon. Han hadde levd et langt liv, men kunne ingenting gjøre for sin egen frelse. Nå kjente han freden senke seg, og ga ham visshet om noe mer: Det evige livet som fins i Jesus Kristus!

Har du tatt imot dette livet? Har du, som Simon, åpnet opp ditt hjerte for verdens frelser, og latt Ham fylle deg med Sin fred, som gir visshet om frelse og evig liv?

debatt,julehøytiden,jesus,jul,betlehem,jerusalem,harald mydland