DEBATT: «Utrolig nok er det ma
...
DEBATT: «Utrolig nok er det mange som har ment at menighetens tid/hedningenes tid er en variant av tusenårsriket. Jeg vil tro at det også i vår tid er noen som ser det slik», skriver Atle Buanes. Foto: Adobe Stock
debatt
En tilfeldig bibeltolkning
Del
For jødene ble erstatningsteologien et mareritt. Slik jeg ser det, skulle ikke erstatningsteologi kunne være mulig. 

Erstatningsteologien lærer at menigheten er Guds mål og oppfyllelse av Det gamle testamentets løfter.

En som tidlig hevdet dette var Justin Martyr, 100–165. Han hadde en negativ holdning til jødene. Han var en tid tilknyttet til det «giftige» filosofiske miljøet i Aleksandria/Egypt som trakk inn gresk filosofi i bibeltolkningen.

Der hadde de en tradisjon for å allegorisere tekster, som vil si å omgjøre dem til bilder og åndelige sannheter. Dette tolkningsprinsippet er svakt, og har en usunn opprinnelse.

For jødene ble erstatningsteologien et mareritt. Slik jeg ser det, skulle ikke erstatningsteologi kunne være mulig.

Det står to forskjellige steder at hedningenes tid har en ende. Det står videre at etter hedningenes tid vil Israel omvende seg. Rom 11,26f. «Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. (Legg merke til vers 29) For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.»

Israels omvendelse vil skje i forkant av tusenårsriket. Et eksempel på hvordan erstatningsteologien praktiseres finner vi i et leserinnlegg i Dagen, 18.12.20, der Tor Inge Østebø svarer Ivar Haugsbakk. Han skriver:

Haugsbakk viser til Sak 8,23 om at det skal komme en tid da hedninger vil gripe fatt i kappen til en jøde, og si: «Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere!» Ja, jeg tror dette oppfylles nå. Jøden representerer det jødiske folk hvor Gud Herren har åpenbart seg og sendt sin Messias.

I overført betydning griper derfor også jeg, som en fra disse folkeslagene, fatt i jødens kappe hver gang jeg leser min Bibel, og sier: «Vis meg hva Gud har gjort! Fortell meg hva han har sagt og åpenbart! Fortell meg om den frelse han gav i Jesus Kristus!»

Østebøs tolkning opplever jeg som en grei nok personlig anvendelse. Men den fungerer ikke som en oppfyllelse av en profeti om tusenårsriket. I tusenårsriket vil Israel fullføre sitt opprinnelige kall til ære for Gud og til velsignelse for folkeslagene. På den tiden vil Djevelen være bundet, derfor kan slike ting skje.

Utrolig nok er det mange som har ment at menighetens tid/hedningenes tid er en variant av tusenårsriket. Jeg vil tro at det også i vår tid er noen som ser det slik.

debatt,bibelen,erstatningsteologi,det gamle testamentet,justin martyr,jøder,egypt,israel,tor inge østebø,ivar haugbakk