EDENS HAGE: Skal jeg tro at Gu
...
EDENS HAGE: Skal jeg tro at Gud plantet Kunnskapens tre i hagen og skapte en listig slange som til og med kunne snakke, for å friste Adam og Eva til fall, slik at vi mennesker måtte dø, spør innsenderen.
 Foto: Adobe Stock
debatt
Er fortellingen om Adam og Eva sann?
Del
Spørsmålet som mange stiller seg, er om skapelsesberetningen skal tas bokstavelig eller ikke. I fortellingen om Adam og Eva mener jeg det er motsigelser og mangel på logikk som gjør at den ikke kan tas bokstavelig.

I eldgammel tid plantet Gud en hage i Eden, der satte han Adam og Eva. Han sier til Adam og Eva: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!»

Dersom Gud hadde en plan om at menneskene skulle leve evig, finner jeg det ulogisk at han da skaper en jord som er så liten at den hadde vært overfylt for lenge siden. Han måtte vel da vite at vi måtte dø?

Skal jeg da tro at Gud plantet Kunnskapens tre i hagen og skapte en listig slange som til og med kunne snakke, for å friste Adam og Eva til fall, slik at vi mennesker måtte dø?

Hvorfor spiste de ikke av Livets tre som det ikke var forbudt og spise av, men ble voktet etter syndefallet da Gud var redd for at de skulle få evig liv.

Hvorfor voktet ikke Gud Kunnskapen tre? Vandret Gud i hagen? Ventet han på at Eva skulle synde?

Han som vet alt, og som kan forutse alt, måtte vite at Eva ville synde. Hun hadde heller ikke fått kunnskap til å forstå alvoret av det hun gjorde.

At Gud skulle straffe alle etterkommere på grunn av Adam og Evas synd, er en fryktelig dom over sitt eget skaperverk. Ikke engang vi straffer barna for en forbrytelse som foreldrene har gjort, det ville være både urettferdig og ondskapsfullt.

Historien strider mot alt det Jesus fortalte om en kjærlig og rettferdig far som elsker menneskene og som ønsker å gi oss det evige livet.

Evangeliet handler ikke om Adam og Evas synd i Edens hage, men at vi alle har en hage med trær fulle av gode og dårlige frukter. I hagen står Fortapelsens tre og Livets tre som gir evig liv. Det er bare du og jeg som må velge hvilke trær vi vil spise av. Slangen er også tilstede i vår hage.

Skapelsesberetningen forteller at Adam og Eva var de første menneskene på jorden, men historien om Kain sier noe helt annet. 1.Mos.4,15. Men Herren sa til ham: «Nei! Hvis noen dreper Kain, skal det hevnes sju ganger.»

Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel. Så dro Kain bort fra Herren og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden. Hvem var disse menneskene Kain sto i fare for å bli drept av?

Her leser vi at det fantes flere mennesker på Adam og Evas tid. Kain fant seg til og med en kone og bygde en by på tross av at Gud sa at han skulle være bannlyst, fredløs og flyktning. Er Gud en som ikke holder sine løfter?

Det forundrer meg at de som tar Bibelen bokstavelig, ikke ser (eller ikke vil se?) motsigelser og åpenbare feil i den.

Det er kanskje ikke så farlig og tillegge Gud noe han ikke har sakt eller gjort? Jeg tror at mange mister sin tro, eller aldri kommer til tro på grunn av de som sier at Bibelen må leses bokstavelig.

De påstår at alt som står er Guds levende ord, og da er det ikke lov å stille spørsmål eller være i tvil om noe. Har Gud gitt oss et forbud mot å granske skriftenes sannhet?

Apostlene og mange andre hadde lært at skapelsesberetningen var sann lenge før Jesus begynte sin gjerning.

Dersom Jesus hadde sagt til dem at skapelsen ikke er sann, og at jorden ikke er flat og står på pilarer (Job.38, 6.), ville de da ha trodd at han var Guds sønn, eller en falsk profet?

Jeg er ikke så sikker på at skapelsens gåte ble åpenbart for Jesus mens han var et menneske som oss, for ifølge Thomasevangeliet sier han:

«Hvis kjødet er blitt til for åndens skyld, er det et under. Men hvis ånden er blitt til for kroppens skyld, er det et under over alle undere. Men jeg for min del undrer meg over hvordan en så stor rikdom kom til å bo i slik en fattigdom.»

adam og eva,bibelen,øivind lindberg,debatt,meninger,skapelsen