Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Staten Israel er Guds verk
Del
De som motarbeider Guds løfter og planer går glipp av velsignelser, og setter Den Hellige Ånd arbeidsløs i skyggen i sitt eget liv. 

Det er både trist og provoserende at Tor Inge Østebø i Dagen 16. november søker å frata Israel og jødene Guds ubetingede løfter til Abraham og hans kjødelige etterkommere.

Martin Luther ville ha jødene med seg i sin teologi, men de gav ham en kald skulder og han la dem deretter for hat. Luther var en gjennomført jødehater.

Denne arven etter Luther lever i dag i beste velgående i «kirken», som fornekter Guds ubetingede løfter til sitt utvalgte jordiske folk. Vi har nylig hørt ekkoet av denne antisionismen i bispekollegiets angrep på «kristensionismen».

Jøden Jesus sa om seg selv at han kun var utsendt til de fortapte får av Israels hus (Matt 15:24). Hans misjonsbefaling til sine jødiske disipler (Matt 10:5-6) speiler akkurat disse ord, og Jesus var helt tydelig på at dette evangeliet om «Himlenes rike» var forbehold Guds utvalgte folk – jødene.

Himlenes rike blir Guds rike her på jorden. Dette blir det kommende tusenårsriket, også kalt «riket for Israel» (Apg 1:6).

Vi vet at Herren ved sin gjenkomst skal; 1) avslutte den forestående syvårige trengsels- og vredestid (Daniels 70. åruke), 2) kaste Antikrist og den falske profet (det første og det annet dyr) i ildsjøen, 3) binde Satan med lenker i avgrunnen for 1.000 år – og opprette et tusenårig fredsrike.

Dette riket ble utsatt da jødene ikke tok imot sin konge, Messias, ved hans første komme.

Riket ble satt på vent i denne tidshusholdning (Kol 1:25) hvor «evangeliet om Guds nåde» gjelder. Denne husholdning som begynte med Paulus og avsluttes med opprykkelsen av menigheten (den nye skapning).

Guds løfter til sitt jødiske folk er at han skal «gjenoppbygge Davids falne hytte» (Am 9:11 og Apg 15:16). Vi vet videre at Herren ved sin gjenkomst skal komme som kongen som skal sitte på Davids trone og styre verden med jernstav. Dette handler da naturligvis om et jordisk rike med Jerusalem, Israel og jødene i sentrum.

Om dette kommende riket skriver profeten Sakarias: «Og mange folkeslag og tallrike hedningfolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem, og bønnfalle Herren. Så sier Herren hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si: Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere!»

Jeg spør: Har dette skjedd, eller gjelder det en ukjent framtid?

Alle som tilhører Guds rike, er kristne sionister. Når den Hellige Ånd flytter inn, får man en kjærlighet for Guds utvalgte folk. De som motarbeider Guds løfter og planer går glipp av velsignelser, og setter Den Hellige Ånd arbeidsløs i skyggen i sitt eget liv.

Dette siste medfører også at man da heller ikke gjør bruk av den Talsmannen Jesus selv sendt for at vi fullt ut skal forstå Guds budskap og vilje i Bibelen. Å forstå Bibelen handler om langt mer enn å forstå bokstaven.

jerusalem,israel,debatt,meninger,ivar haugsbakk,tor inge østebø,bibelen