Illustrasjonsfoto: Gorm Kalles
...
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
debatt
Løft tabutekstene opp på talerstolene
Del
Det hjelper ikke å mene rett om ulike ting i Bibelen om ikke dette kommer opp på talerstolene.

Gode tekstrekker hjelper menigheten bli utrustet til å kunne hva Bibel sier, også om de vanskelige tekstene som DnKs tekstrekker har utelatt.

Derfor bør alle som ikke er juridisk forpliktet av noe annet skifte over til de reviderte tekstrekkene som nå er lansert.

I tekstrekkene som benyttes i Den norske Kirke utelates tekster som folkekirken av ulike årsaker ikke ønsker å ha med.

«Dels skjer det ved at tekster om enkelte etiske og dogmatiske spørsmål helt utelates, dels ved at tekster kortes ned slik at de ikke begynner før etter at det som ikke ønskes, eller før det begynner.

Det er en uuttalt tekstboktradisjon i Den norske kirke å ikke berøre tema som kvinnelige prester, homofili, og (delvis) underordning i tekstene. Vi mener at menigheten bør bli kjent med bibelstoffet om disse spørsmålene. Det er en fortielsestradisjon som lukker deler av Bibelen i kirkerommet.

Spørsmålet om polygami, og læren om den dobbelte utgang av dette livet er på vei inn i denne fortielsestradisjonen. Vi må ikke unnlate å lese de såkalt ”vanskelige” tekstene.»

Dette er ordene fra Jan Bygstad og Alf Danbolt i forordet til tekstrekkene som er trykket i heftet PREK som gis ut i disse dager. De to har vært ansvarlige for utarbeidelsen av de reviderte tekstrekkene på vegne av Det er Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid.

De reviderte tekstrekkene er også lagt ut på www.søndagenstekst.no der DnKs tekster står i parentes når det er forskjell mellom de to tekstrekkene.

bibelen,prekestol,talerstol,kirken,torkild masvie,debatt,meninger,fortapelsen,helvete