DEBATT: «I det Hvite Hus komme
...
DEBATT: «I det Hvite Hus kommer det til å sitte en president som vil motarbeide den jødiske stat. Han vil forsøke å ødelegge hva Trump har bygget.» Bildet viser president Donald Trump på besøk ved Klagemuren i Jerusalem, Israel. Foto: Evan Vucci, AP Photo / NTB
debatt
Israel etter Trump
Del
Valget i USA varsler et nytt kapitel i Israels historie. Trumps administrasjon har kanskje vært den mest Israelvennlige. Nå kommer det til å skje en 180 grader vending I USAs forhold til Israel.

I det Hvite Hus kommer det til å sitte en president som vil motarbeide den jødiske stat. Han vil forsøke å ødelegge hva Trump har bygget.

I likhet med andre av sine forgjengere kommer Biden til å tvinge Israel til innrømmelselser som truer dets sikkerhet. For Israel gjelder det å være sterk og ikke la seg presse. Det er mulig at Gud har latt alt dette skje for å lære Israel en ny lekse. Israel vil lære å stole på Gud og bare på Ham og ikke på andre stormakters velvilje.

Her kommer en utfordring til Israels kristne venner. Siden Israel hverken har tempel eller prester er vi kalt til å være prester for Israel. Vi er kalt til å bringe Israels sak foran Israel Guds trone.

Vi må be at Israel skal være økonomisk, politisk og militært uavhængig av noen stormakt. Vi må be at Han som er Jakobs Gud og Jesu Kristi Far gripe mer aktivt inn i Israels politikk.

At Hans Ånd skal presidere møtene i den israelske regjering. Dette hører til vårt kall til å være blant bønnens vaktfolk på Jerusalems murer (Jes. 62,6ff.) og dermed samarbeide med Israels vokter (Slm. 121,4).

israel,donald trump,usa