Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Skaper vi Gud i vårt bilde?
Del
Om Gud skulle ordne opp i alle slike forhold på jorda, er det vanskelig å tenke seg til hvordan det ville ende opp.

«Jeg mistet troen etter Utøya», var overskriften på et innlegg som Torvald Therkildsen skrev i Vårt Land 18. august 2020.

Som et resultat av dette innlegget kom det en rekke bidrag med kommentarer, tanker, erfaringer og opplevelser. Gud er sentral i disse innleggene.

Jeg er ikke teolog, men jeg tar som utgangspunkt at Gud fins, og han er Skaperen. I voksen alder har jeg brukt mye tid på å få et gudsbilde som jeg kan leve med.

Det bildet jeg hadde av Gud fra barndom og ungdom var ikke til å leve med. Men nå har jeg et gudsbilde som gir mening og trygghet, og jeg har fått en god relasjon til Gud.

La oss begynne med Big Bang siden vi ikke vet noe før det. På det tidspunktet måtte naturlovene være på plass, og det hadde Skaperen ordnet. Og nå kan vi nyte et «velskapt» univers.

I dette universet fins den spesielle planeten vi kaller jorda. Skaperen fant at dette var en høvelig plass for planter og dyr. Og ikke minst, jorda var den perfekte plassen for å «sette ut nyskapningene», eller menneskene.

Gud ga menneskene råderetten over jorda med planter og dyr og alle de resursene den inneholdt. Menneskene hadde fått en tumleplass der de var selvforsynte med alt.

Genialt og godt planlagt – nå var alt lagt i hendene på menneskene. Gud hadde ikke lovet menneskene noe Paradis på jorda. Det skulle eventuelt komme etter livet på jorda.

Alle prosesser i naturen er styrt av naturlovene, og Gud driver ikke og tukler med naturlovene. Hadde Gud fjernet gravitasjonsloven så hadde vi fått oppleve et helvete som vi ikke ville være i stand til å forestille oss.

Jordskjelv, tsunami, vulkanutbrudd, storm, torden, styrtregn, flom, ras og alt det andre er en del av prosessene på den planeten vi har fått av Gud.

Det er mange som klandrer Gud for alle lidelser som naturkatastrofene forårsaker, men han har ikke lovet oss noen beskyttelse mot naturkatastrofer. Og dette må vi bare innrette oss etter.

Gud stoppet ikke Kain da han drepte Abel. Gud stoppet ikke terroren på Utøya. Gud stoppet ikke herjingene til IS. Gud har ikke stoppet kriger.

Og hva med blind voll og all den grusomhet vi får kjennskap til gjennom nyhetsmediene. Han lar menneskene leve på jorda uten begrensninger.

Om Gud skulle ordne opp i alle slike forhold på jorda, er det vanskelig å tenke seg til hvordan det ville ende opp. Selvopptatte og egoistiske som menneskene er, ville de nok finne andre ting å klandre Gud for.

Gud har bydd oss store utfordringer. For Gud er det viktig å gi oss innsikt i vårt forhold til vår Skaper og våre medmennesker. Gud er ikke totalt fraværende på jorda.

Vi er hans tjenere. Han bruker oss i sin tjeneste gjennom mennesker som møter sine medmennesker med omsorg og vennlighet. Snakk med Gud gjennom bønn!

Gudstjenestene avsluttes alltid med ordene: Gå i fred. Tjen Herren med glede.

tro,kristentro,gud,bibelen,meninger,reidar kanestrøm,debatt,skapelsen,skapelse