Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Revidert Fader Vår?
Del
Hvor lenge skal vår overmette og overvektige befolkning fortsette å be denne bønnen? 

Herrens bønn har helt siden den ble uttalt av Jesus selv, blitt et fast holdepunkt i all bønn for troende verden over. Denne bønnen rommer egentlig alt vi trenger å be om. Kan det likevel tenkes at noe bør endres?

Behovet har tydeligvis vært der, men i ærefrykt for Jesu ord, slik det kommer til uttrykk i grunnteksten, så har man valgt å la det det som er av spenning i teksten, ligge.

Jeg sikter selvsagt til bønnen «Led oss ikke inn i fristelse». Bønnen har skapt mye forvirring opp gjennom tidene – så mye at man i Bibelselskapets Bibel i 2011 valgte å forandre både tekst og innhold. «La oss ikke komme i fristelse».

Her blir ikke Gud lenger beskyldt for å lede menneskene inn i fristelse – men tvert imot kommer han inn som en beskyttende kraft – en som allerede kjenner til menneskets svakheter og kanskje hjelper oss inn på en annen vei.

Om han direkte forhindrer mennesker i selv å la seg påvirke av fristelser, er vanskelig å vite – selv med den nye ordlyden, men man må forstå den slik at det ikke lenger er Gud som setter snarer for oss mennesker for om mulig å sile ut individer som ikke holder etiske og moralske mål.

Det andre som kaller på endring er bønnen «Gi oss i dag vårt daglige brød». Her er ønsket klart formulert, men hvor lenge skal vår overmette og overvektige befolkning fortsette å be denne bønnen?

Er det ikke på tide å begynne å takke for maten i stedet for å be om mer? Kanskje vi som lever i den mette del av verden kunne legge inn en ekstra bønn akkurat her en bønn i Jesu ånd: «Og hjelp oss å dele med sulten søster og bror»?

fadervår,fader vår,bibelen,bønn,debatt,meninger,sigmund snøløs