«Når nå paven kommer til å bli
...
«Når nå paven kommer til å bli omfavnet av de mange, så strider hans godkjennelse mot Herrens ord», skriver artikkelforfatteren. Foto: Gregorio Borgia, AP/NTB
debatt
Paven og likekjønnet partnerskap
Del
Når nå paven kommer til å bli omfavnet av de mange, så strider hans godkjennelse mot Herrens ord.

Så skjedde det som vi trodde ville skje, at den katolske kirken ville komme til å akseptere homofilt samliv, i sitt strev etter å bli godtatt av de mange.

Helt siden reformasjonen har den katolske kirke, med paven i spissen, kjempet for å få tilbake «herredømmet». Og sakte men sikkert har pavedømmet lyktes.

Dette at mange katolikker i sin tid fikk karismatiske opplevelser, bidro nok også til at katolisismen ble mer spiselig.

Når katolikker også begynte å tale i tunger, ble det tolket som at Den Hellige Ånd hadde sanksjonert det hele. Men hva er tungetale, og hvem skal vurdere om en tungetale er sann eller uekte? Alt må prøves mot Guds Ord! (1 Kor 14, 29)

Kong Saul var forkastet av Herren, men likevel kom han i profetisk henrykkelse når han kom i et sterkt åndelig miljø (1 Sam 15, 26 og 16, 14), så folket trodde han var en av profetene. Alle kan bli oppvarmet i ilden, men ikke alle har ilden i seg som glødende kull.

Jeremias skriver om at profetene løp og profeterte, men Gud hadde ikke talt til dem. (Se Jer 23, 16 og kapittel 28) De bar fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn.

Når nå paven kommer til å bli omfavnet av de mange, så strider hans godkjennelse mot Herrens ord! Man ser bort fra det som står skrevet i GT (3 Mos 18, 22 og 20, 13), som var det Jesus forholdt seg til (Skriftene, loven og profetene), og det som Paulus skriver om i NT (Rom 1, 26 -27 - 1 Tim 1, 10 og 1 Kor 6, 9).

Det står ingen ting i Bibelen om at vi skal straffe, utelukke eller behandle dårlig de som har en homofil legning. Nei, vi skal inkludere alle, men på Bibelens premisser: vi skal forkynne at alle må holde seg fra syndig gjerning, om man vil høre Gud til (bli frelst).

Men den norske kirke, med biskopene i spissen, har gått foran med falsk lære på dette området. Må Gud hjelpe oss! Det kommer en oppgjørets dag.

Det står i Joh 12, 48 at det ord Herren har talt skal dømme på den siste dag. Og når vi en dag står for dommen, vil ikke egne tolkninger og neglisjering av Guds Ord føre til frifinnelse.

De som elsker Herren, lyder Herrens Ord, selv om det vil koste. Og merk Sal 119, 89: «Guds Ord står fast i himmelen» - der ingen ting kan omtolkes eller forandres, som her på jorden.

Peter fikk spørsmålet fra Herren om han elsket/hadde ham kjær. (Joh 21, 15-17) Og den som elsker Herren, setter Ham først. Slik er kjærligheten!

pave,pave frans,rein gustavsen,w. rein gustavsen,meninger,debatt,homofili,homofile