«Selv etter mere enn 70 år med
...
«Selv etter mere enn 70 år med krig og forhandlinger, har det vært liten fremgang i det israelsk-palestinske fredsarbeidet», skriver Eystein S. Husebye (bildet). Foto: Kenneth Rasmussen
debatt
Palestina-bistand fremmer ikke fred
Del
Det er sikkert mange grunner for dette, men det vi vet for sikkert er at krig og terrorhandlinger koster dyrt og palestinere selv bekoster ikke dette «sirkuset».

Regjeringen foreslår for 2021 en Palestina-bevilgning på hele 643 millioner kroner. Samtidig ekskluderes bevilgninger til organisasjoner som arbeider for Israel-boikott som BDS (Boycott, divestment and sanctions).

Sekretæren i KFUM-KFUK Global beklager denne klausulen i sterke ordelag fordi BDS ifølge han anvender legitime og ikke-voldelige tiltak i sin virksomhet.

Sekretæren serverer en tirade om menneskerettigheter, internasjonale lover etc. for støtte til sitt BDS-syn, men nevner intet om terrororganisasjonen Hamas som styrer Gaza-enklaven med jernhånd.

Nå har vi sett mange boikott-Israel-bestrebelser og langt de fleste av disse ble initiert av Venstresiden i norsk politikk. Noen år tilbake tok en lektor ved høyskolen i Steinkjer initiativ til en akademisk betinget Israel-boikott.

Ved NTNU i Trondheim gikk dette bra og kollegiet ved NTNU støttet opp om forslaget. Så kom turen til Universitetet i Bergen, men der kollapset hele opplegget fordi det ble påvist at nevnte lektor fra Steinkjer hadde en 20-årig fartstid i organisasjoner på venstre fløy i norsk politikk, det vil si som medlem av AKP-ML, SUF etc.

Det hører med til saken her at de ledende norske universiteter var/er medlemmer i internasjonale akademiske organisasjoner som i sine statutter erklærer ingen diskriminering basert på rase, kjønn eller politisk system – våre palestinavenner betrakter øyensynlig slike forbehold som uvesentlige.

For noen år tilbake var jeg YMC-medlem i Biskopshavn-klubben i Bergen; da jeg hørte om KFUK-KFUM Global’s boikott engasjement.

Jeg tok umiddelbart forbehold om at mitt medlemskap i YMC skulle medføre støtte til boikott aksjoner, men dette ble ikke godtatt på sentralt hold.

Dette var uakseptabelt så jeg med engang frasa meg mitt YMC medlemskap. Juridisk sett kan KFUM-KFUK styre sine kollektive medlemskaps opplegg betrakt som en form for ID-tyveri.

Som nevnt vil Regjeringen gi en støtte til Palestina på hele 643 millioner kroner som jeg betrakter som ren terrorstøtte. Selv etter mere enn 70 år med krig og forhandlinger, har det vært liten fremgang i det israelsk-palestinske fredsarbeidet.

Det er sikkert mange grunner for dette, men det vi vet for sikkert er at krig og terrorhandlinger koster dyrt og palestinere selv bekoster ikke dette «sirkuset».

Det er her raus støtte fra spesielt vestlige land kommer inn slik at denne galskapen med krig og resultatløse forhandlinger kan fortsette i det uendelige.

Nevnte støtte gis ofte en fin «humanistisk» innpakning, men dette forandrer ikke 70 års fiasko med naivt fredsarbeid i Israel-Palestina-konflikten.

debatt,meninger,eystein husebye,eystein s. husebye,israel,palestina,bistand,norges kfuk-kfum,kfuk-kfum global,bds,bds-bevegelsen,israel-boikott,israelboikott