«Alle kan være helt trygge på
...
«Alle kan være helt trygge på at PDK skal fortsette å være ombudsmann for den vanlige mann og kvinne, barn og unge i Norge», skriver Erik Selle (bildet). Foto: Dagen-arkiv
debatt
Er politikk hærverk?
Del
Roald Øye, er du enig med PDK, må du stemme PDK.

I Dagen tirsdag 6. oktober skriver Roald Øye et innlegg med tittelen «KrF under sperregrensen»? Øye oppfordrer PDK til ikke å stille til valg for å redde KrF. Forslaget er demokratisk absurd, men her er en oppklaring til Øye:

Partiet De Kristne er for det første et avklart borgerlig parti. Partiet De Kristne er for det andre et nasjonalkonservativt parti som tar Norges Grunnlov på alvor.

Globaliseringsiveren i KrF med sitt knefall for Erna Solbergs avnasjonaliseringsprosjekt er det helt uaktuelt for PDK å være med på. PDK vil umiddelbart kreve at Norge trekker seg fra FNs Migrasjonsavtale, Paris-avtalen, ACER og reforhandle EØS avtalen.

Jeg trådde mine barnesko i et av verdens fattigste land, Bangladesh, med 160 millioner mennesker, og har de siste 8 årene bygget opp et arbeid i Afrika som nå dekker 20 land på dette kontinentet.

I et land som Nigeria med 190 millioner innbyggere, er mange godt utdannede, men de har ingen finansiell infrastruktur med venture-kapital til å realisere gode og fremtidsrettede ideer hos unge nyskapende mennesker. Bare fra disse to nasjonene er der millioner av mennesker som helst vil til Europa om de bare hadde fått muligheten.

Det sier seg selv at det ikke er mulig. FNs Migrasjonsplan som KrF har omfavnet med hud og hår, vil PDK altså bestride som en god løsning og terminere fra norsk side.

PDK står for klimarealisme. Vi vil ha en offensiv miljøpolitikk for ren luft, jord, elver og hav, men en hodeløs klimafanatisme som vil rasere norske arbeidsplasser, økonomi og velferd vil PDK bekjempe med alt vi har.

PDK vil stanse såkalt Rosa kompetanse i skoler og barnehager. PDK vil ikke at barn i barnehager og på barneskolen skal forvirres om hvilket kjønn de er. PDK vil heller ikke ha seksualisering av barn i barnehager. Rosa kompetanse har ingenting i barnehagene å gjøre.

Jeg personlig vil aldri svikte alle barnevernsofrene i Norge ved å unnlate å stille PDK lister ved stortingsvalget 2021. Det nærmer seg et tosifret antall domfellelser i den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Jeg sendte brev til statsråd Solveig Horne allerede i 2016 om å opprette en nasjonal uavhengig ankeinstans for barnevernsofre. PDKs Marita Moltu fikk en slik uavhengig granskning gjennom i Bergen mot KrFs stemmer.

Alle kan være helt trygge på at PDK skal fortsette å være ombudsmann for den vanlige mann og kvinne, barn og unge i Norge.

PDK vil ikke underfinansiere pensjonistene og samtidig hive milliarder ut av landet i et bistandsbudsjett som inkluderer tvilsomme formål. PDK vil reversere reformen med det orwellianske navnet Nærpolitireformen. Man fjerner altså politiet fra nærheten til folket og kaller det samtidig Nærpolitireform.

PDK vil styrke Forsvaret og øke bemanningen i Sjøforsvaret, Hær og Luft, slik at våre få krigsskip kan seile, fly komme på vingene og vi kan ha tilstrekkelig med norske soldater på bakken.

PDK vil ikke likestille islam og kristendom som sivilisasjonsbærer i Norge. PDK vil heller ikke la sosialistene skyve muslimer foran seg i videre avkristning av landet. PDK vil bygge Norge på en kristen grunnvoll, hvor alle er trygge og frie, uansett hvem du er eller hvor du ble født.

PDK vil stanse all utbygging av norsk-subsidierte vindturbiner som raserer norsk natur. PDK vil oppgradere og vedlikeholde norsk vannkraft, og fortsatt satse på og verne om norsk olje- og gassproduksjon.

PDK vil stanse all finansiering av terror i Midtøsten, trekke Norge fra giverlandsgruppen, stanse pengeoverføringer til PLO og flytte Norges ambassade til Jerusalem.

Roald Øye, er du enig med PDK, må du stemme PDK.

erik selle,partiet de kristne,pdk,krf,roald øye,politikk,debatt,meninger