Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borg
...
Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB
debatt
Friskolevogna kobles fra skoletoget
Del


Kristne Friskolers Forbund (KFF) er skuffet over regjeringens budsjett for 2021.

Oktober er budsjettid og KFF har ikke mye å glede seg over. Dagen har omtalt vår skuffelse over at regjeringen øker kapitaltilskuddet til friskoler svært beskjedent fra 66 til 83 millioner kroner. Loven sier at friskoler skal ha 85 prosent av gjennomsnittlige driftsutgifter i offentlig skole.

Staten mener at avskrivninger ikke er en driftsutgift og derfor skal trekkes ut av tilskuddsgrunnlaget. Vi er enige med KD om at det ville kostet 220 millioner kroner og ikke 17 millioner kroner dersom friskolene skulle fått 85 prosent tilskudd for avskrivninger på linje med de andre kostnadene.

Det er mulig regjeringen med dette vil si at målet i regjeringsplattformen om å øke kapitaltilskuddet til friskoler er imøtekommet.

Årets økning er faktisk mindre enn veksten i offentlig skole. Med dette budsjettforslaget vil offentlig skole dra ifra friskolene når det gjelder midler til skolebygg.

I forhold til 2018 ligger det an til at offentlige skoler i 2021 har økt forspranget med 850 og 1.300 kr for henholdsvis grunnskoler og videregående skoler per elev.

Når det gjelder driftsutgifter ellers, har ordningen fram til i år vært slik at kostnadene i offentlig skole har blitt reflektert i tilskuddet til friskolene. Riktignok med to års etterslep.

Regnskapstall fra offentlig sektor i 2019 skulle dannet grunnlag for tilskuddssatsene for 2021. Nå har også regjeringen avlyst denne ordningen for grunnskolene og vil videreføre satsene for 2020 med et tillegg for lønns- og prisvekst.

Frittstående grunnskoler får 3,2 prosent i stedet for seks prosent som er veksten i offentlig skole.

Disse forholdene bidrar til at friskoleøkonomien blir gradvis strammere. Skolene må tøye strikken ved å kreve mer i skolepenger, eierne må bidra i sterkere grad og arbeidsbetingelsene blir strammere. Samtidig skal friskoler være på høyde med den offentlige skolen og tilby sine elever et jevngodt tilbud.

Hverken friskolesektoren eller politikere ønsker at friskoler bare skal være for dem med god råd. Friskolene er en del av det totale skoletilbudet i Norge og bør kunne velges av alle som ønsker det.

Da må staten bidra med tilstrekkelige midler. Det skjer ikke i dag enda hver krone som bevilges til friskoler går ene og alene til elevene, som er barn av skattebetalende foreldre.

debatt,meninger,jan erik sundby,kristne friskolers forbund,kristne friskoler