«Hele fusjonssaken minner om e
...
«Hele fusjonssaken minner om et kupp, og det er uforståelig at Sarepta vil ha dette som sitt grunnlag», skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Samemisjonens landsmøte i 2017. Foto: Ove Eikje
debatt
Fusjon kan gi mindre misjon i nord
Del

En og en blir to. Slik er det ikke når misjoner slås sammen.

Dersom Samemisjonen går inn i Sarepta er det realistisk å tro at majoriteten av misjonsvennene i Samemisjonen ikke følger med på lasset. Dermed vil fusjonen/nedleggelsen i stor grad kun bære preg av å overføre verdier.

Det er ikke utenkelig at det blir mindre misjon på Nordkalotten etter en sammenslåing med en misjon som skal ha et bredt fokus fra Afrika til Murmansk. I intensjonsavtalen står det at alt av Samemisjonens arbeid skal opp til vurdering, ingenting av Sareptas.

Hadde begge misjonene fortsatt sitt virke i området, så kunne det ha blitt mer misjon og de kunne utfylt hverandre.

Landsstyret har gått utover sitt mandat både i forhold til vedtak på Landsmøtet i 2017 og i forhold til grunnreglene. De har brukt store økonomiske midler på arbeidet som har ført fram til en intensjonsavtale.

En trenger ikke å være professor for å forstå at de har handlet galt. Derfor er det underlig at ledelsen fortsatt forfekter at de gjør alt riktig.

En innrømmelse på et tidligere tidspunkt ville gitt grunnlag for en mye bedre dialog om Samemisjonens fremtid. Isteden har de valgt å engasjere en jurist til å forsvare sine feil.

Andre misjoner og organisasjoner avlyser og utsetter sine landsmøter. Ledelsen i Samemisjonen derimot skal presse gjennom en avgjørende sak for den 130 år gamle organisasjonen under corona-pandemien. Det er et alvorlig ansvar de tar på seg ved å arrangere dette nå.

Fusjonsarbeidet har vært en tydelig ledelsesstyrt prosess og mangler forankring. Det er ikke grunnfjellet i Samemisjonen som ønsker å gå inn i Sarepta.

Og ledelsen har forsøkt, så godt de har kunnet, å gjøre en fullmaktprosess så vanskelig som mulig for å hindre at foreningene som har vært bærebjelken i misjonen i årevis skulle få gi sin stemme i saken.

Hele fusjonssaken minner om et kupp, og det er uforståelig at Sarepta vil ha dette som sitt grunnlag. Resultatet er at mange mister tillit til misjon og misjonsledelse.

Diskusjonen og uenigheten rundt fusjonsarbeidet har skapt sår og splittelse. Når landsmøtet til Samemisjonen er over står trolig misjonsarbeidet igjen som taper, uansett hvilken side som vinner fram.

samemisjonen,norges samemisjon,samer,misjon,debatt,meninger,misjon sarepta,dagfinn hauge