FRA BEGYNNELSEN: Guds Ord sier
...
FRA BEGYNNELSEN: Guds Ord sier at Adam var av jorden og var det første mennesket. Jesus sier at mennesket har vært på denne planeten fra begynnelsen, fra skapningens begynnelse og fra jordens grunnvoll ble lagt, skriver styrelederen i Skaper. Foto: Adobe Stock
debatt
En grunnleggende sannhet
Del
Hvordan Gud skapte mener mange at Bibelen ikke sier noe om, og at det heller ikke er viktig. En slik holdning skaper konsekvenser.

Jeg tror på Gud fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. I kraft av plassering både i Skriften og i trosbekjennelsen er dette en grunnleggende sannhet. En sannhet som legger føringer for hele virkelighetsforståelsen, verdensbilde og Gudsbilde.

Hvordan Gud skapte mener mange at Bibelen ikke sier noe om, og at det heller ikke er viktig. En slik holdning skaper konsekvenser. Kirken i vesten har med få unntak valgt å ikke ha en lære om skapelsen. Man har derfor overlatt til verden å finne ut av dette og å undervise om det.

Skapelsen er en overnaturlig hendelse. En hendelse der Guds vilje for evigheten og virkeligheten kommer til syne og blir gjennomført. Det er ikke rart at Herren selv knytter denne handlingen opp imot sitt eget hjerte, og sin egen karakter.

«For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger.»

Det kirken har gjort er at den har overlatt til verden å få definere og undervise om Guds vesen, definere Hans guddommelighet, og Hans gjerninger slik de har vært synlige fra skapelsen. På hvilket annet område ville kirken tenkt at det var greit?

Hvordan verden definerer dette er kjent. Derfor er det mulig å etterprøve sannheten i dette ved hjelp av metodene Bibelen ber oss bruke. Det skal prøves på Guds ord.

Gud sier han skapte verden på seks dager. Mennesker påstår at det var milliarder av år.

Gud sa at skaperverket var særdeles godt. Mennesker påstår at skaperverket var preget av sykdom, katastrofer, lidelse og død.

Guds Ord sier at Adam var av jorden og var det første mennesket. Jesus sier at mennesket har vært på denne planeten fra begynnelsen, fra skapningens begynnelse og fra jordens grunnvoll ble lagt. Jesus bekrefter at Adams sønn Abel levde og at Satan var en drapsmann, en som dreper mennesker, fra begynnelsen.

Mennesker påstår at Adam ikke eksisterte og dersom han i det hele tatt var historisk så var han ikke av jorden. Mennesket kom etter at 90 prosent av plante og dyremangfoldet på planeten allerede var utryddet, og absolutt helt mot slutten av tiden.

Gud sier at døden kom ved syndefallet. Mennesker sier det alltid har vært død og at mennesker døde to hundretusen år før bibelens tidsregning begynner. Gud Ord sier jorden ble forbannet og at den ble lagt under forgjengelighet etter syndefallet.

Mennesker sier jorden alltid har vært under forgjengelighet. Menneskers påstander om skapelsen feiler totalt i møte med Bibelen.

Mange kristne vil ikke godta at Bibelen sier noe klart om skapelsen. Ikke godta at 6 dager er 6 dager. Ikke godta at «særdeles godt» utelukker noe alle mennesker i verden synes er ondt.

Man vil ikke godta at jorden fra skapelsen var god og ikke var forbannet og forgjengelig, og ikke godta at når Jesus snakket om skapningens begynnelse og verdens grunnvoll som ble lagt, så viser han til skapelsen.

Kjære troende om du tenker slik, er det en annen måte Bibelen sier du kan evaluere sannhet. Se etter frukt! Jesus sier at det ikke kommer god frukt fra et dårlig tre og at det ikke kommer dårlig frukt fra et godt tre.

1700-tallet brakte med seg en rasjonalisme som stolte på mennesket, men utelot Gudsfrykt. Frukten av en rasjonalisme uten Guds Ord var tanken om at verden alltid har vært som i dag. Det førte til antakelsen om millioner av år med sykdom og lidelse.

Når mennesker fikk definere skapelsen ble Gud ond og man trengte ikke lenger å forholde seg til Bibelens virkelighetsforståelse om et godt skaperverk, et syndefall og dom i en global flom. I en slik verden ble gud ond og ateisme ble løsningen.

Mennesket kunne nå tenke nytt om alt det 1. Mosebok legger grunnlag for. De kunne tenke nytt om livets tilblivelse og utvikling, om forholdet mann-kvinne, om seksualitet, om rettferdighet og om dom. Fruktene av millioner av år ideologi lot ikke vente på seg.

Først ut kom darwinismen. En filosofi som teller sine ofre i millioner. Mennesker ble satt fri til å kunne definere virkeligheten uavhengig av Guds åpenbaring. Det førte til at ismene kom på løpende bånd utover på 1800-tallet.

Humanismen og sosialismen tenkte nytt om menneskets natur og om rettferdighet og teller sine ofre i 10-talls millioner. Feminismen kom og tenkte nytt om familien, barn og kjønn og teller sine ofre i hundrevis av millioner.

Kirken brydde seg ikke om å eie kunnskapen om Gud som er synlig fra skapelsen, men har overgitt den til verden. Frukten er et avkristnet vesten der Gud har overgitt mennesker til et udugelig sinn. Konservative teologer på 1900-tallet lot verden begynne å få definere skapelsen og Guds karakter og åpnet opp for millioner av år.

Konservative teologer på 2000-tallet åpnet opp for evolusjon, og konservative teologer i dag åpner opp for feminisme og sosialisme.

Kjære troende, i Skaper ønsker vi å undervise om Guds Verden. Der er det Bibelen som definerer skapelsen og Guds karakter. Der finnes det ikke millioner av år med lidelse.

Der innførte Gud i sin nåde døden etter syndefallet slik at vi skulle slippe å leve i synd en evighet. Han ofret sitt eget skaperverk slik at alle spor av synd og syndens lønn skal forgå ved den forgjengelighet han la over alt det skapte etter syndefallet.

Gud er god og vi kan stole på ordningene fra skapelsen om kjønn, om ekteskap, om seksualitet, og ellers alt det gode i Guds Verden.

jogeir lianes,skaper,skapelse,skapelsen,debatt,bibelen,kristentro,gud,meninger