MERKELIG IVER: I en årrekke ha
...
MERKELIG IVER: I en årrekke har Davidsen hatt en fremtredende rolle som forsvarer av kristen tro i norsk media. Og han skal ha ros for mye av det gode han har gjort. Men jeg stiller spørsmål ved hans iver etter å kjempe for en ideologi som evolusjonsteorien og dens påstander om gradvis utvikling av liv gjennom sykdom, død og elendighet, skriver innsenderen. Foto: Magnar Børnes
Debatt
Fagsjekk.no framsetter feilaktige påstander
Del
Evolusjonisten og redaktør av fagsjekk.no, Bjørn Are Davidsen, er en tydelig forkjemper for darwinistisk evolusjonsteori og sterk kritiker av de som mener annet. Dermed fremstår fagsjekk.no i stor grad ideologisk fundamentert.

Nettsiden fagsjekk.no har nylig publisert tre artikler og konkluderer med at de ikke kan anbefale læreboken «Guds Verden» . Boken er skrevet av Andreas Årikstad og utgitt av foreningen Skaper og Hermon Forlag.

Den har som formål «å bidra til å gi elevene del i et bibelsk verdensbilde og en kristen virkelighetsforståelse». Fagsjekk.no sitt formål er «å hjelpe til kritisk tenkning og faktaformidling i skolen». Det oppsiktsvekkende er at fagsjekk.no, drevet av kristne, bruker en ateist som bokanmelder for en bok om kristen virkelighetsforståelse.

Anmeldelsen ble også gitt veldig stor plass til å gi den kristne læreboken sin kritikk og han bruker over 6000 ord. Men nå kan vel vi kristne ikke anklage en ateist for å kritisere en kristen lærebok som hevder Gud finnes og at Han har skapt verden nettopp slik Han forteller?

Nei, som ateist og geolog har han levert en både grundig og forståelig anmeldelse. Kritikken går til nettsiden fagsjekk.no og de ansvarlige bak den, som har gått god for anmeldelsen, og fagsjekket den.

Evolusjonisten og redaktør av fagsjekk.no, Bjørn Are Davidsen, er en tydelig forkjemper for darwinistisk evolusjonsteori og sterk kritiker av de som mener annet. Dermed fremstår fagsjekk.no i stor grad ideologisk fundamentert.

Tre av påstandene i bokanmeldelsen viser dessverre stor mangel på egen refleksjon over faglighet. Her kort parafrasert:

  1. «Årikstad kan ikke noe om evolusjon, geologi og paleontologi.»
  2. «Det er ingen reell vitenskapelig debatt om jordens gamle alder.»
  3. «Årikstad har ikke utøvd noen form for kildekritikk.»

Alle disse tre påstandene er konkrete og etterprøvbare. Og de faller på sin egen urimelighet.

1) Årikstad kan mye om evolusjon, geologi og paleontologi. Langt over gjennomsnittet.

2) Det er absolutt en reell vitenskapelig debatt om temaet. Det finnes mange høyt utdannede vitenskapsmenn og -kvinner som argumenterer faglig for en ung jord og har tillit til Bibelens beretning om seks dagers skapelse.

3) Og Årikstad har utøvd kildekritikk. Å påstå annet krever fullt innsyn i hva Årikstad ikke har gjort, noe som fagsjekk.no umulig kan ha hatt eller satt seg inn i. De har altså selv ingen kilde for sin kritikk av kildekritikk.

Davidsen, fagsjekk.no og anmelderen er tydelig ikke enig i Årikstads syn på jordens og livets skapelse og utvikling. Det legitimerer ikke å tilskrive Årikstad feil på en slik uredelig måte. Som fagsjekk.no selv skriver på sine nettsider: «Uenighet er noe annet enn feil.» Her burde de selv leve etter egne ord.

I en årrekke har Davidsen hatt en fremtredende rolle som forsvarer av kristen tro i norsk media. Og han skal ha ros for mye av det gode han har gjort.

Men jeg stiller spørsmål ved hans iver etter å kjempe for en ideologi som evolusjonsteorien og dens påstander om gradvis utvikling av liv gjennom sykdom, død og elendighet. En teori som totalt avviser Guds ord om en overmåte god begynnelse, med mennesket skapt «i begynnelsen» på dag seks. En teori som avviser en historisk «første Adam». En teori som avviser en historisk verdensvid flom på Noahs tid.

Det er altså ingen grunn til å anbefale darwinistisk evolusjonsteori. Det er ingen grunn til å la en slik ideologi begrense vår lesning av Bibelen og dens skapelsesberetning. Det er ingen grunn til å omtolke Guds Ord i 1. Mosebok for å passe det inn i en menneskeskapt ide om hvordan verden og livet har blitt til.

Det er derimot all grunn til å anbefale Bibelen, Guds hellige ord, innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Det er all grunn til å tro på Moses og tro på Guds Ord når det forteller hvordan verden ble skapt.

Vi har da også bekreftelsen fra de ti bud, der Gud sier: «For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem». Og vi har en kjekk liten hilsen fra Martin Luther fra hans kommentar på 1. Mosebok: «Vi vet fra Moses at verden ikke eksisterte for 6000 år siden.»

Jesus, som er Ordet, var der i begynnelsen, ved skapelsen. Han var der ved forsoningen, på korset. Og Han er der ved gjenopprettelsen, ved skapelsen av den nye himmel og den nye jorden.

Han anbefales! Hans ord anbefales! Hans nåde anbefales!

La oss ta Ordet på ordet!

kreasjonisme,skaper,ung jord-kreasjonisme,bernt arild gjøvåg,fagsjekk.no,faktasjekk,apologetikk