SLØSERI: Da Equinor sitt USA-s
...
SLØSERI: Da Equinor sitt USA-sløseri kom for dagen var det som en kniv som falt oss i ryggen. Det er positivt at en slik ukultur er blitt kjent i pressen, men med en større grad av etisk refleksjon ville selskapet unngått riper i lakken og spart penger, skriver KrF-politikerne fra Vestland. Foto: NTB
Debatt
Etikken før profitten
Del
Næringslivet på Vestlandet går foran i det grønne skiftet og har alle forutsetninger for å være fremst også når det gjelder kvalitet og etikk.

Vestlandets næringsliv er på vei til å bli en gullstandard i det grønne skiftet. Vi må nå også vise vei innenfor kvalitet og etisk bevissthet i næringslivet. Den etiske refleksjonen hos forbrukerne endres fra et bruk og kast-samfunn til sosialt bevisste forbrukere. Det må vi utnytte til vår fordel.

Da Equinor sitt USA-sløseri kom for dagen var det som en kniv som falt oss i ryggen. Det er positivt at en slik ukultur er blitt kjent i pressen, men med en større grad av etisk refleksjon ville selskapet unngått riper i lakken og spart penger. Å jobbe i Equinor er noe man skal være stolt over. Det vi så av USA-satsingen bærer ikke preg av sunn norsk bedriftskultur.

Svart arbeid utgjør ifølge skatteetaten 420 milliarder kroner. Svart arbeid og skatteunndragelse er bare toppen av isfjellet av globale etiske refleksjoner vi møter og som vi kan ta stilling til som forbrukere og innkjøpere.

Ta for deg den skjorta du har på deg. Hvem har egentlig sydd den, og hvorfor kan den selges så billig? Og hvor trygge er en mobillader fra Kina som kostet 25 kroner inklusive porto?

Mobiltelefonene våre er kostbare og inneholder en rekke miljøgifter. Likevel har vi lært oss å akseptere at en mobiltelefon bare har en levetid på to–tre år. Hvorfor skal det være slik?

Etikk og kvalitet må ligge til grunn for måten vi utvikler næringslivet vårt på. Fordi det er rett, men også fordi det kan bli lønnsomt. I fremtiden må det være et konkurransefortrinn å være etisk bevisst, på samme måte som det fremover vil være en fordel å være miljøbevisst. Vi ser stadig flere multinasjonale selskaper heiser grønt flagg, ikler seg rosa sløyfe eller black life matters symboler. Da må vi prøve de på dette, for å sikre at det ikke bare er en del av salgsstrategien, men reelle positive bidrag til en bedre verden.

Samfunnet blir mer og mer gjennomsiktig. Et feilskjær, og det er på sosiale medier. Et overtramp på arbeidernes rettigheter på Filippinene og det kan havne på forsidene i Norge. Dette er positivt for de seriøse bedriftene.

Dessverre er mange land fortsatt uten fri presse og et rettferdig rettssystem. Det utfordrer oss. Norsk frihandelsavtale med Kina bør derfor adressere disse utfordringene før man inngår en avtale. Store deler av norsk næringsliv heier på denne avtalen, men en blind avtale med Kina vil være en bjørnetjeneste.

Næringspolitikk handler om å bygge samfunnet gjennom verdiskaping og samfunnsutvikling. KrF ønsker å løfte frem det verdibaserte næringslivet hvor sosialt ansvar og verdiskaping går hånd i hånd. Norge har lange tradisjoner å bygge på når det kommer til dette. Helt fra den haugianske næringsutviklingen til trepartssamarbeidet i arbeidslivet har etikk og gode arbeidsvilkår gått hånd i hånd med lønnsomhet.

Over hele Vestlandet står familiebedrifter og annet næringsliv på for sitt nærmiljø. Der hvor Amazon og andre netthandlere svikter, betaler bedriftene på Vestlandet skatt tilbake til lokalsamfunnet. I tillegg betales leie til gårdeiere og mange sponser idrettslaget. Vi har sosiale entreprenører og nye gründere som står på for omstilling.

Næringslivet på Vestlandet går foran i det grønne skiftet og har alle forutsetninger for å være fremst også når det gjelder kvalitet og etikk.