Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Ideologi med kristen kamuflasje?
Del
Å mene at seksuell normløshet kan føre til samfunnets sammenbrudd finnes det historisk dekning for.

I Dagen fredag 11.9. har Tor Håkon Eiken, Thee-Yezen Al-Obaide, Nils-Erik Aasen Flatø et innlegg som opplever det skremmende at det er debatt om Skeiv ideologi.

Skeivt kristent nettverk har tidligere invitert seg selv til samtale og det er sikkert mer fruktbart enn avisskriverier, for de påstandene som her settes på trykk inviterer ikke til saklig samtale.

Følgende kan ikke bli stående uimotsagt: – «LHBTI er en ideologi – slett ikke mennesker» skal motstanderne angivelig mene. Dette må da være et debatt-triks!

Det er selvsagt mennesker som fronter ideologi. Men i aviser er det meninger og ideologi som diskuteres. Motstanden er ikke mot transseksuelle eller homofile personer, men mot tolkninger av virkeligheten; mot Skeiv ideologi, noe foreningen FRI står for.

En av artikkelskriverne er sågar lokalformann i FRI. Representerer du/dere ikke ideologien til FRI bør det presiseres, ellers vil Skeivt kristent nettverk forstås som et underbruk av FRI.

– Pride er «mangfold, kjærlighet og frihet». Tror forfatterne selv på denne naive skjønnmalingen av Pride? De har rett så lenge man selv kan definere ordenes innhold i god postmoderne ånd, hvor språket er et middel til å oppnå sine mål, ikke for kunne forstå hverandre.

Så langt mitt inntrykk har disse ordene kun seksuell betydning i FRIs univers. Alle som mener annerledes forsøkes undertrykt, også via statsapparatet. Eksempelvis kan de kommende nye «hatparagrafene» §185 i straffeloven lett brukes til å forfølge meninger.

Skeiv ideologi vil med normkritikk bryte ned flertallets og samfunnets normer. Slik vil det skapes et nytt seksuelt normfritt samfunn der «alt er love», bortsett fra å mene annerledes, for eksempel at Gud har satt normer og grenser for menneskelivet og seksualiteten som vi gjør best i å følge.

Å mene at seksuell normløshet kan føre til samfunnets sammenbrudd finnes det historisk dekning for.

– «Argumentasjonen mot våre menneskerettigheter er del av en koordinert internasjonal bevegelse.»

– Sier de som selv er del av en mektig internasjonal bevegelse med godt koordinerte aksjoner i de fleste vestlige land, finansiert av storkapitalen, med godt plasserte folk i politiske og faglige organer og med egne foreninger (eks. WPATH).

Transaksjonister har oppnådd utrolig mye på kort tid med trusler, løgner og press.

Hvilke menneskerettigheter det refereres til er ukjent, men det formodes at det er forsøk på å gjøre bruk av Yogakarta-prinsippene, som var en vellykket måte å lese radikal kjønnsideologi inn i de tradisjonelle menneskerettighetene.

Norges regjering har, uten offentlig diskusjon sluttet seg til disse. Men hva begrunnes påstanden om motstandernes koordinerte bevegelse? Polen!

Det som hevdes om kirkens rolle er påviselig feil. De tidligere kommunistlandene har større motstand mot den skeive bevegelsen fordi de kjenner igjen trekkene fra kommunisttiden og de vil ikke tilbake dit. Der står befolkningen bak sine politikere.

Så la oss få vite hvem og hva denne «koordinerte internasjonale bevegelsen» er!

– Begrepet «Skeiv» fungerer tilslørende. Hvis forfatterne egentlig er opptatt av homofiles situasjon så snakker vi sannsynligvis forbi hverandre.

Da foreslår jeg at Aasen Flatø vurderer overgang til den nye organisasjonen «LLH2019» som viderefører det DNF48 og LLH tidligere sto for, blant annet forståelsen av kjønn som biologi, før foreningen valgte å ta til seg Skeiv ideologi.

Det ligger nærmere et kristent menneskesyn som sier at vi «er» vår kropp og at vi ikke kan skille kropp og ånd slik Skeiv ideologi forutsetter. Hva vi «identifiserer» oss som kan være så mangt. Også de med kjønnsdysfori vil få mer saklig støtte og hjelp i Harry Benjamin Ressurssenter enn i foreningen FRI.

– Jeg er glad for at dere «ikke er ute etter å hate eller fordømme». Det er noe de som opponerer mot den skeive bevegelsen blir utsatt for stadig. Internasjonalt er transaktivister blant de fremste i trakassering og så kalt «Cancel culture». Men er uenighet det samme som fordømmelse eller hat?

Det er lett å forstå at de som skiller seg ut kan bli utsatt for mye ubehageligheter i hverdagen. Jeg tror alle bekjennende kristne har kjent dette på kroppen selv. Ja, det gjør vondt.

Det kan kanskje kalles «emosjonell vold». Mitt syn er: Vi må tåle det! Alternativet er verre! Krenkelseskulturen er på vei til å kvele den offentlige debatt.

Et kristent menneske- /virkelighetssyn og seksualmoral er snart den eneste gjenværende motstanderen til Skeiv ideologi.

Men ettersom den harmonerer mer med virkeligheten vil den overleve når dagens ideer har vist sine frukter.

De virkelige ofrene er de generasjoner av ungdommer som i mellomtiden risikerer å få sine liv og kropper ødelagt med tanker, kniv og hormoner.

debatt,øyvin hasting,tor håkon eiken,thee yezen al obaide,nils-erik aasen flatø,meninger,skeivt kristent nettverk,kjønn,identitet