Palestinske steinkastere på Ga
...
Palestinske steinkastere på Gazastripen. Arkivfoto: Foto: AP / NTB scanpix
Leder
Terrorlønn bør ikke finansieres med norske penger
Del
Høyres nye partiprogram skal for første gang inneholde en formulering som vil føre til at de palestinske myndighetene ikke lenger kan komma unna med hva som helst.

I Granavolden-plattformen som regjeringspartiene fremforhandlet i januar i fjor, heter det at Norge ikke skal «støtte organisasjoner som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme, herunder i de palestinske områdene».

Og den formuleringen viste seg faktisk å være mer verdt en papiret den var skrevet på. For nå er det første kuttet i økonomisk støtte til de palestinske selvstyremyndighetene gjennomført på dette grunnlaget. Regjeringen har kuttet i utdanningsstøtten etter at Aftenposten avslørte hatefulle ytringer mot jøder i det skolepensumet som brukes i undervisningen av palestinske barn.

Gledelig er det også at Høyres nye partiprogram nå for første gang skal inneholde en lignende formulering. Den passusen er faktisk hakket klarere enn det som står i Granavolden-plattformen.

For hos det største regjeringspartiet blir støttekutt nå koblet direkte opp også mot palestinske institusjoner som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter. I programmet skal det hete at Norge skal «fjerne støtten til palestinske organisasjoner og institusjoner som oppfordrer til terror, vold, kjønnsdiskriminering og antisemittisme».

Man blir man nesten fristet til å spørre: «Hva blir igjen da?». For med den utstrakte terrortenkningen, den ekstreme voldsforherligelsen og det inngrodde jødehatet som gjennomsyrer det palestinske lederskapet, blir det ikke mange kronene igjen å sende nedover. Hvis den norske regjeringen da skal gjøre alvor av det de har lovt.

Ikke minst vil det bli spennende å se hvordan regjeringen fremover vil tenke om de overføringene på flere hundre millioner kroner som hvert år går direkte til de palestinske selvstyremyndighetene. Denne pumpingen av enorme midler inn til korrupsjonsbefengte palestinske lederskapet har fått pågå i årevis upåvirket av det faktum at disse selvstyremyndighetene stadig fortsetter praksisen med å betale ut terrorlønn.

Dette dreier seg om månedlige bidrag tilsvarende omkring 10.000 norske kroner til de som har utført terroraksjoner mot Israel. Omkring 35.000 palestinske familier mottar i dag slik pengestøtte etter at et familiemedlem har blitt drept, skadet eller fengslet for å ha utført voldelige angrep mot israelere.

Å honorere terroraksjoner med store månedlige pengebeløp, er åpenbart å «oppfordre til terror». Vi kan ikke forstå det på annen måte enn at en slik programformulering vil kunne gi grunnlag for å kutte norsk pengestøtte til selvstyremyndighetene inntil disse har avsluttet praksisen med å betale terrorlønn.

Og omvendt: En fortsatt pengestøtte vil tømme formuleringen for innhold. Hvis terrorlønn ikke skal regnes som oppfordring til terror, så mister hele begrepet sin mening.

Men vi skal ikke ta sorgene på forskudd. Inntil det motsatte er bevist så regner vi Høyres programformulering som et håpefullt steg mot å endelig få skrudd igjen pengekranen til det terrorstøttende palestinske lederskapet.