Berit Hagen Agøy er generalsek
...
Berit Hagen Agøy er generalsekretær i Mellomkirkelig råd. Foto: Dagen-arkiv
debatt
Interreligiøs korona-solidaritet
Del

Hva betyr det å elske og tjene sin neste i en verden preget av koronapandemien?

Kirkenes Verdensråd og Vatikanet svarer på dette. Når disse tungvekterne i kristenheten nå går sammen og oppfordrer til global solidaritet, er det et tydelig tegn på at denne krisen gjelder oss alle.

Vi er én menneskehet, skapt av Gud til å holde sammen og ta vare på hverandre.

Koronapandemien er en global helseutfordring, men synliggjør også en splittet verden hvor ressurser og makt er urettferdig fordelt. Derfor står vi også overfor en sosial og moralsk krise, som må løses om ikke ringvirkningene av pandemien skal bli katastrofale.

Det nye dokumentet «Serving a Wounded World», utgitt av Kirkenes Verdensråd og Det pavelige råd for interreligiøs dialog, presenterer en kristen begrunnelse for interreligiøs solidaritet i møte med koronapandemien.

I de ulike, religiøse tradisjonene finnes felles moralske verdier og erfaringer med humanitært arbeid.

Nå er tiden for nytenkning og å finne nye former for solidaritet og interreligiøst samarbeid, Håpet er essensielt i alle religioner, vi deler troen på en bedre framtid. I dette ligger det potensiale for endring.

Utgangpunktet vårt er troen på den treenige Gud: Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Vår tillit og håp knyttes til Jesus Kristus som har erfart lidelsen på sin egen kropp og som lider med alle dem som lider.

Gjennom hans oppstandelse vant livskreftene, og med denne kraften kan vi lege verdens sår. Den hellige ånd forener oss i solidaritet med hverandre og gir oss kraft til å vende oss både til Gud og vår neste.

Kirkenes Verdensråd og Den katolske kirken gir konkret veiledning for god diakonal handling. I ydmykhet må vi erkjenne vår sårbarhet. Vi må lytte i respekt for at vår neste skal får eie historien om sitt eget liv. Vi oppfordres til medfølelse, gjensidighet og dialog.

Hva skaper endring? Syndserkjennelse, fornyelse, generøsitet – og ikke minst kjærlighet. Vi oppfordres til å ta i bruk både spiritualitet, solidaritet og kreativitet.

Kirken kan tilby et moralsk kompass for å løse de utfordringer vi nå står i. Og ikke minst kan vi synliggjøre håpet. Og sammen med troende fra ulike religioner, kan vi faktisk endre verden til et bedre sted for alle.

korona,koronaviruset,berit hagen agøy,mellomkirkelig råd,den norske kirke,solidaritet