DEBATT: «La oss tåle å høre at
...
DEBATT: «La oss tåle å høre at andre har andre opplevelser og oppfatninger av en sak eller situasjon enn oss selv». Foto: privat
debatt
Ulike opplevelser av Kvitsund
Del
Avisen Dagen har de siste dagene satt fokus på skolemiljøet på Kvitsund Gymnas. En varsler har meldt fra om et miljø der en del elever føler seg trakassert, mobbet, ikke blitt hørt, opplever utrygghet i skolehverdagen.

Skolens rektor, styreleder og eier, har uttalt seg i Dagen angående kritikken. Varsler og ledelse ser ulikt på at noe kritikkverdig har skjedd.

Noen elever og foresatte har tilkjennegitt at de ikke kjenner seg igjen i kritikken. De har opplevd skolen helt annerledes. De har opplevd en trygg og god skolehverdag som de er svært fornøyd med.

Så til mitt anliggende: Hvorfor er det sånn at «når jeg, eller mine barn har det bra», da ER alt bra! «Når JEG opplever en situasjon, eller et arbeidsforhold god, da ER det slik». Hvorfor evner vi ikke å se at andre kan ha andre opplevelser av samme situasjon eller forhold, og at deres opplevelse er like sann som min?

Varsleren hevder ikke at alle opplever det utrygt og vanskelig på Kvitsund Gymnas, men varsler fordi noen opplever det slik. Alle har rett på et trygt skolemiljø ifølge opplæringsloven 9A. Dette gjelder også de som opplever vonde ting ved en skole. Selv om 90% har de bra, må vi ta på alvor de 10% som ikke har det bra.

«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» (Arnulf Øverland).

La oss tåle å høre at andre har andre opplevelser og oppfatninger av en sak eller situasjon enn oss selv.

La oss tåle å høre at andre kan ha det vondt, der jeg har det godt. Da har vi mulighet for dialog og konstruktive tiltaksendringer.