«At Dagen ser det som en oppga
...
«At Dagen ser det som en oppgave å bringe dette udokumenterte grumset ut til allmennheten, forstår jeg ikke», skriver artikkelforfatteren. Foto: Privat
debatt
Kristne og journalistiske dyder
Del
Jeg har ikke alltid vært udelt begeistret over hvordan ledelsen ved Kvitsund har opptrådt, men jeg har liten tro på at den måte Kvitsund framstilles i Dagen er i samsvar med virkeligheten. 

Det var med forundring jeg leste Dagens enorme oppslag om Kvitsund , og forsvaret for å slå opp saken så stort. 7 sider til sammen. En skulle jo tro det var en alvorlig kriminalsak. Men hva er «saken»?

Artikkelen begynner med en historie om en lærer som trekker en øks opp av sekken. Å svinge øksen er jo et uttrykk med sterke assosiasjoner, men det eneste læreren har gjort er å ta fram øksen for å illustrere et pedagogisk poeng. 

Han vil motivere elevene til god innsats. Innledningsvis når han blir spurt hva han skal med den, sier han spøkefullt at han skal kakke elevene i hodet med den. 

Men dersom en vil være vanskelig og ikke liker at læreren søker å motivere til sterkere innsats, så går det jo an å framstille det som om læreren er krakilsk og ustabil og på nippet til å sette i gang med en skolemassakre.

Dette er den eneste konkrete saken som nevnes, og det er en ikke-sak. At noen vil bruke det mot læreren sier mer om dem som gjør det, enn om læreren. 

Nå er det snart tretti år siden jeg selv var lærer på Kvitsund, men det bilde som journalisten ved hjelp av misfornøyde elever og en ansatt forsøker å tegne av skolen har jeg meget vanskelig for å tro på.

Resten av artikkelen er løse utsagn og anklager uten dokumentasjon, både fra elever og en i personalet. Dersom du spør elever på en skole om hvordan de opplever å bli behandlet, sett og forstått av lærere, så vil du alltid finne noen som har noe å utsette på både det ene og det andre. 

Det er ikke vanskelig å få noen til å komme med negative karakteristikker av både lærere og skoleledelse. Og motivene kan være så mange. Det samme gjelder hos personalet.

Men at Dagen ser det som en oppgave å bringe dette udokumenterte grumset ut til allmennheten, forstår jeg ikke. 

Visst skal ikke kristne skoler og organisasjoner være unntatt en kristen dagsavis’ kritiske journalistikk. Men da bør avisen vite at det den tar opp virkelig er kritikkverdig og at den gir et sant bilde av skolen. Nå står den i fare for å fare med sladder.

Jeg har ikke alltid vært udelt begeistret over hvordan ledelsen ved Kvitsund har opptrådt, men jeg har liten tro på at den måte Kvitsund framstilles i Dagen er i samsvar med virkeligheten. 

Jeg er overbevist om at både ledelse og lærere virkelig setter inn på å hjelpe alle elevene og være en god skole på alle måter. Men det betyr ikke at alle er fornøyd eller at de lykkes med å hjelpe alle. Hvem gjør det?

Lærere sier mye i løpet av et skoleår, ikke alt er like beskyttet, av og til er det spøkefullt. Og tas ting ut av sammenheng, så kan det framstilles ganske ille. Men det er en kristelig dyd å ta alt i beste mening.

Den slags dyder gjelder kanskje ikke i journalistikken?

debatt,per bergene holm,meninger,kvitsund,kvitsund gymnas