Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Oversettelse av enkeltord eller meningsoversettelse?
Del
Bibelselskapets oversettelse av 2011 gir 1 Mos 21.9 en helt annen betydning enn tidligere utgaver. 

Generalsekretær i Bibelselskapet Paul Erik Wirgenes svarer den 5/8 på mitt innlegg som hadde tittelen «Forfalskning av Bibelen?»

I sitt svar hevder han at Bibelselskapet i sin bibeloversettelse av 2011 er teksttro. Men problemet, slik jeg ser det, er at man ved å oversette ord for ord mister konteksten og derfor ikke formidler den opprinnelige meningen med skriftstedet.

Når det for eksempel i Jesaia 7.14 tales om et tegn, så er jo ikke en graviditet hos en ung kvinne noe tegn.

Det er jo noe som skjer hver dag. Det er dessuten inkonsekvent å oversette Matt 1.23 og Luk 2.27 med jomfru, når man ikke gjør det i det verset som disse tekstene henviser til.

Når det hebraiske ordet «alma» kan bety både ung kvinne og ung gutt, så sier det seg selv at dette ordet må tolkes utifra konteksten. Dette er nok årsaken til bruken av ordet jomfru i de tidligere bibeloversettelser.

I 1. Mosebok 21.9 sies det at Hagars sønn spottet Isak. Dette gir mening, men å hevde at han bare lekte med ham gjør begrunnelsen for bortvisning meningsløst brutal.

Men hvis det dreide seg om å spotte/mobbe, så forstår vi at Sara hadde god grunn for sin avgjørelse, for å skåne sin etterlengtede sønn fra å vokse opp som mobbeoffer på grunn av en sjalu halvbror.

Både den tidlige, greske oversettelsen septuaginta og den masoretiske tekst støtter min forståelse av de nevnte skriftstedene. Bibelselskapets oversettelse av 2011 gir 1 Mos 21.9 en helt annen betydning enn tidligere utgaver.

Derfor stiller jeg spørsmål ved om dette er en forfalskning og ikke bare er en feil oversettelse. Det hadde også vært fint å få vite om det er Bibelselskapets ledelse eller eiere som har bestemt at oversettelsen av 2011 skal ha disse skavanker, i tillegg til flere andre.

Wirgenes avslutter med å si at Bibelselskapet bevisst har valgt den hebraiske grunnteksten. Men sannheten er vel at man har valgt sin egen tolkning av den. En tolkning som er i strid med tidligere oversettelser. Dette bør rettes opp i senere utgaver.

debatt,paul erik wirgenes,bibelen,meninger,terje berentsen,bibelselskapet