MOBILEYE: Utvikleren av det av
...
MOBILEYE: Utvikleren av det avanserte kjøreassistansesystemet ble kjøpt i 2017 av Intel for 15,3 milliarder dollar, den største anskaffelsen noensinne av et israelsk selskap. Et selskap som startet i en garasje av noen engasjerte og kunnskapsrike unge mennesker har i dag erobret en hel verden, skriver Hans Fr. Grøvan. På bildet ser vi en modell av en bil med Mobileye-sensorteknologi. Foto: John Locher, AP Photo/NTB Scanpix
debatt
Mobileye – øyeåpner for en hel verden
Del
Når plattformen til regjeringspartiene har valgt å vektlegge økt samarbeid med Israel, ja, så er det uttrykk for en tydelig politisk vilje. Men det kommer ikke fordi noen synes synd på Israel. 

Bildet av Israel som teknologisk ledende på høyteknologi med en gründerkultur som skaper resultater i verdensklasse, gjør Israel til en attraktiv samarbeidspartner for stadig flere deler av verden. Det siste eksemplet er Latin-Amerika, hvor synet på Israel har endret seg radikalt det siste tiåret.

En svært negativ og til dels ignorant holdning til Israel er endret til å oppfatte landet som ett av de viktige asiatiske «tigerlandene» på linje med Sør-Korea, Taiwan, Singapore og Kina, med høye vekstøkonomier ledsaget av sterke høyteknologiske sektorer.

Dette har ført til at latinamerikanske land har begynt å se på Israel som en ny og spennende kilde for teknologi. Et konkret eksempel på en årsak til det endrede bildet er Intels anskaffelse av Mobileye.

Utvikleren av det avanserte kjøreassistansesystemet ble kjøpt i 2017 av Intel for 15,3 milliarder dollar, den største anskaffelsen noensinne av et israelsk selskap.

Et selskap som startet i en garasje av noen engasjerte og kunnskapsrike unge mennesker har i dag erobret en hel verden. Den enestående avtalen åpnet for en livlig debatt i Latin-Amerika om rollen som høyere utdanning har for å fremme økonomisk modernisering.

Man startet viktige diskusjoner om framtidas behov i regionen med utgangspunkt i behovet for ny teknologi og innovasjon. En sterkt voksende økonomi måtte bestå av noe mer enn det å være en stor råvareprodusent og disponere store naturressurser.

Den utviklingen som man så Mobileye bidro til, ble sett på som en mulighet for å utvikle framtidas region.

Betydningen av konsepter som «teknologioverføring» og «økosystem» begynte å få innpass i tenkning omkring økonomisk vekst. I 2011 ble det for eksempel publisert en artikkel i den chilenske pressen om suksessen til det israelske akademia, hvordan det påvirket økonomien, og på hvilken måte den kunne nyttes for å skape nye veier for økonomisk vekst i Latin-Amerika.

Selv om Israel hadde startet å gjøre kjent sin teknologiske utvikling i Latin-Amerika allerede på 1960-tallet, hovedsakelig innen forsvar, landbruk og medisin, var Mobileye-saken annerledes.

Den ble sett på som et eksempel på en ny trend - nemlig entreprenørskap som et resultat av en nyskapende innovativ tekning for å løse et eksisterende problem som er relevant for hele befolkningen og som ikke er relatert til forsvarsindustrien, men direkte avledet fra akademisk forskning.

Fra 2011 og framover, etter utgivelsen av suksessboken Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle (Senor og Singer, 2009), var det en rekke artikler i latinamerikanske medier som begynte å bruke begreper som «start-up» og hi- tech på en ny måte inspirert av Israel.

Israels teknologiske utvikling har blitt en «øyeåpner» i forholdet mellom Latin-Amerika og Israel de siste årene. Dette bildet har gjort at latinamerikanske land det siste 10-året har inntatt nye holdninger til Israel.

Det ble starten på et nytt paradigme. Israels teknologiske attraktivitet og dets image som «en asiatisk høyteknologisk makt» har endret visse politiske og ideologiske holdninger. Den har hatt innvirkning på hvordan framtidige forhold til Israel blir oppfattet, og dette har ført til en endring i synet på Israels stilling på den internasjonale scenen.

Israels teknologiske image og forestillinger om teknologiens fremtidige rolle har ført til politiske endringer i disse landenes forhold til Israel.

Fra å stemme sammen med de arabiske land i spørsmål som omhandlet Midtøsten-konflikten i FN, har de latin-amerikanske regjeringer gått for politiske beslutninger som ofte støtter Israel, både på den internasjonale scenen og innen bilaterale økonomiske forbindelser.

Det er derfor interessant når vi i 2019 har en handelsutvikling mellom Israel og Norge som har skutt i været. Import og eksport har blitt rekordhøy, totalt har samhandelen økt med 43 prosent fra 2018 til 2019! Fra 2018 til 2019 har importen fra Israel økt med 12,5 prosent, til rekordhøye 990 millioner kroner.

Norsk eksport til Israel har økt med hele 67 prosent i samme periode, fra 1121 til 1868 millioner kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg har Oljefondet investeringer på vel NOK 20 mrd.

Dette er fondets største investeringer i Midtøsten. Man har eierskap i 60 israelske selskaper og har også investert i israelske statsobligasjoner. Investeringen i Israel er mer enn tredoblet siden 2011. Samhandlingen mellom våre to land har aldri vært større.

Ingen kan vedta økt handel eller forskningssamarbeid. For det er når bedrifter finner sammen, når produkter blir etterspurt i et marked, eller forskere oppdager at vi sammen kan finne løsninger som vi ikke har forutsetninger for å finne hver for seg at det skjer noe nytt.

Når plattformen til regjeringspartiene har valgt å vektlegge økt samarbeid med Israel, ja, så er det uttrykk for en tydelig politisk vilje. Men det kommer ikke fordi noen synes synd på Israel.

Det er sterke norske egeninteresser som er drivkraften som ligger bak. For vi tror at gjennom samarbeid med Israel, det eneste demokratiet i Midtøsten, vil vi kunne få til nye løsninger på viktige områder vi i dag ser Israel har løsninger på som vi ikke har og omvendt.

Det bidrar til å bygge ned fordommer og styrke samarbeidet på alle områder. Det har vi sett det gjøre i forholdet mellom Latin-Amerika og Israel, det kan det også gjøre i forholdet mellom Norge og Israel.

hans fredrik grøvan,krf,israel,debatt,meninger,handel,israelboikott,mobileye