EGENART: Økumenikk handler om
...
EGENART: Økumenikk handler om å fastholde troen de ulike kirkesamfunnene deler, i respekt for hverandres egenart og mangfoldet. Enheten i Kristus er gitt oss av Gud, og i Norges Kristne Råd opplever vi fellesskapet som en velsignelse, ikke som noen tvangstrøye, skriver Erhard Hermansen. På bildet ser vi ham til venstre i forbindelse med vigslingen av Olav Fykse Tveit til preses i Den norske kirke i mai. På bildet ser vi også (fra venstre) biskop i Agder Stein Reinertsen, kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, preses Olav Fykse Tveit, visepreses Atle Sommerfeldt, biskop i Nidaros Herborg Oline Finnset, leder i sør-samisk menighetsråd, Paul Bendik Jåma og leder i Nidaros bispedømmeråd Brit Skjelbred. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
Debatt
Ikke noen tvangstrøye
Del
Under overskriften «Religiøs ensretting» skriver Atle Buanes at jeg tar til orde for et økumenisk tilsyn, samtidig som han beskriver medlemskap i Norges Kristne Råd som en tvangstrøye.

I mitt innlegg reflekterer jeg over flere områder jeg mener er viktig. Hadde disse vært på plass har jeg vanskelig for å tro at det som skjedde i Knutby Filadelfia ville ha skjedd.

Nå gir ikke «I fokus»-spalten anledning til å gå dypt inn i hvert enkelt område, og noe nevnes derfor kun i stikkordsform.

Ett område jeg nevner er altså tilsyn. Buanes spør : «En ting jeg undrer meg over, hvorfor foreslår Hermansen et økumenisk tilsyn? Skulle det ikke være mer naturlig at kirkesamfunnene selv ordnet opp?»

Jeg mener at alle kirkesamfunn trenger et organisert tilsyn, slik mange allerede har det. Men i mitt innlegg snakker jeg ikke om noe økumenisk tilsyn, men at menighetene trenger en god ordning for tilsyn.

Det andre jeg nevner, og som jeg vier noe mer plass er økumeniske relasjoner, som er noe annet enn tilsyn. Jeg mener, slik jeg skriver at «Vi trenger fellesskap, både lokalt og nasjonalt, der det er trygt å stille de vanskelige spørsmålene, der en ikke vet alt, og hvor man med respekt for hverandre og med mål om å lære av hverandre, får utvikle seg på en sunn og god måte».

Økumenikkens styrke ligger blant annet i styrken å føre dialog som utgangspunkt for økt forståelse. Derfor understreker også Norges Kristne Råd at vi i vårt samarbeid er villige til å stå til rette for hverandre, og at vi til enhver tid søker å være åpne og etterrettelige i vårt samarbeid.

Gjensidig forståelse, respekt og samhandling er nøkkelord i vårt arbeid. Nettopp fordi vi kommer med vår egenart og tradisjon har vi mye viktig og godt å lære om og av hverandre.

Det siste jeg peker på er å være transparente, åpne for innsyn og å leve integrert i det samfunnet menigheten er en del av - og ikke som en isolert øy. Jesus kalte oss til å være «i verden».

Fundamentet for Norges Kristne Råd sitt arbeid og våre medlemskirker, slik det er nedfelt i våre vedtekter er: «fellesskapet av kristne kirker og trossamfunn som har Bibelen som kilde og som tilber og bekjenner en Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - som skaper, frelser og livgiver». Det samler og forener kristne kirker og trossamfunn verden over.

Økumenikk handler om å fastholde troen de ulike kirkesamfunnene deler, i respekt for hverandres egenart og mangfoldet. Enheten i Kristus er gitt oss av Gud, og i Norges Kristne Råd opplever vi fellesskapet som en velsignelse, ikke som noen tvangstrøye.

atle buanes,erhard hermansen,debatt