RADIKALISERING: Men hvem er da
...
RADIKALISERING: Men hvem er da radikalisert, er det de som står i front for å endre samfunnets grunnverdier (jamfør Pride/Fri) eller er det de som vil bevare normer og samfunnsstruktur innenfor gitte kristne rammer? Det er ett av de mange spørsmål Emil André Erstad (bildet) ikke fikk, skriver Fred Andersen. Foto: Ingjerd Våge
Debatt
Erstad og radikaliserte kristne miljøer
Del
Emil André Erstad stempler sine meningsmotstandere i den kristenkonservative leiren.

Fredag 31. juli hadde Dagen et intervju med tidligere KrFU-leder, 28 år gamle Emil André Erstad. Erstad bruker seg selv for å eksemplifisere hvordan unge mennesker kan radikaliseres innenfor legmannsbevegelsen. Ord kan være svært kraftfulle og gi assosiasjoner til hendelser/handlinger som er vonde og angstfylte.

«Radikalisering» er ett av disse. Assosiasjonen går automatisk til overvåkning og risiko for terror. Erstad forsøker å myke dette opp og skape troverdighet ved å bruke seg selv som eksempel. Og han sier at radikalisering gjelder jo ikke alle unge og kristenkonservative i lekmannsbevegelsen.

Samlet er dette en klassisk stråmannsargumentasjon. I virkeligheten oppnår han det stikk motsatte av det han gir inntrykk av han ønsker å dempe. Han oppnår å stemple sine meningsmotstandere i den kristenkonservative leir. Han sier ikke hvem som er radikalisert og suspekte, heller ikke konkret hvilke holdninger eller argumenter som er uttrykk for radikalisering.

Uttalelsen er generell. Det han i virkeligheten oppnår ved dette er å stemple hele det kristenkonservative miljøet i Norge og de saker som tas opp derfra, som mulig radikaliserte holdninger.

Personlig har jeg i vår og sommer lyttet både til kveldsandaktene på nettet fra Håkon Fagervik i Nordic Harves Mission fra naustveggen på Seløy på Helgeland og til Ord for natten fra Den norske kirke. Begge deler har gitt en fred og velsignelse som overstiger det meste i et levd liv.

Jeg tråkket en gang mine barnesko på søndagsskolen og som ungdom og i voksen alder på bedehus og i kirken. Jeg har aldri noen gang opplevd noe som kunne dreie seg om radikalisering og det i en tidsepoke på mer enn 70 år.

Ja, jeg er konservativ og har alltid vært det. Jeg lever med de standpunktene som følger med lekmannsbevegelsens og deler av Den norske kirkes bibelsyn. I møte med liberal teologi og en gjennomgripende sekularisering og liberalisering av samfunnet oppstår det motsetninger.

Men hvem er da radikalisert, er det de som står i front for å endre samfunnets grunnverdier (jamfør Pride/Fri) eller er det de som vil bevare normer og samfunnsstruktur innenfor gitte kristne rammer? Det er ett av de mange spørsmål Emil André Erstad ikke fikk.

radikalisering,fred andersen,emil andre erstad