Innsenderen mener at den nye b
...
Innsenderen mener at den nye bibeloversettelsen er full av grove feil. Foto: Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
Debatt
Forfalskning av Bibelen?
Del
I Bibelselskapets nyeste oversettelse av Bibelen er der noen feil som er så grove at jeg mener det må spørres om dette bare er tilfeldige oversettelsesfeil, eller bevisst forfalskning av Bibelen.

Et eksempel på slik feilaktig oversettelse er det som kalles Immanueltegnet, at Jesus skulle fødes av en Jomfru, hvor ordet Jomfru nå er byttet ut med «den unge kvinne.» Dette skriftstedet i Kapitel 7, vers 14 av profeten Jesaia (tidligere kalt Esaias) har altså vært kalt for Immanueltegnet. Men om en ung jente blir gravid, så er jo det noe helt vanlig og ikke noe spesielt som kan kalles et tegn.

Blir det neste trinnet at man avskaffer betegnelsen Immanueltegnet? Bibelselskapets oversettelser og utgaver på dansk og svensk inneholder den samme feilen. Forklaringen fra en norsk bibeloversetter er at teksten trenger å moderniseres. Men dette er en logisk brist, for i vår tid er det er faktisk spesielt viktig å presisere at Jesu mor var Jomfru.

Det hevdes at det hebraiske ordet som er oversatt med jomfru også kan bety ung kvinne. Dette kommer nok av at på den tiden dette ble skrevet, så var det vanlig at en ung kvinne var Jomfru, noe annet ville være svært uvanlig. Slik er det dessverre ikke i våre dager, så å bruke begrepet i dets originale betydning er altså enda viktigere nå enn før.

Et enda verre eksempel gjelder 1. Mosebok Kapitel 21, vers 9, hvor oversettelsen fremstiller det som om Sara bortviser Ismael fordi han «lekte» med Isak. Hvem er det som har bestemt at man skal velge et begrep som ikke harmonerer med den opprinnelige konteksten, hvor det sto «spottet/ gjorde narr av»?

Vil Bibelselskapet hjelpe til med å finne svaret på dette?

bibeloversettelse