ØKNING: Det har vært en krafti
...
ØKNING: Det har vært en kraftig økning i omsetningen av alkohol denne sommeren og flere tusen barn har lidd under foreldrenes alkoholmisbruk, skriver innsenderen. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
debatt
Det bør ikke bli billigere å drikke
Del
Ethvert menneske har uendelig verdi, og samfunnet har plikt til å stille opp i solidaritet med og omsorg for dem som sliter med rus, og deres pårørende.

Forrige uke uttalte Bryggeri- og drikkevareforeningen seg kritiske til alkoholavgiftene vi har i Norge grunnet avgiften stimulerer til grensehandel. Jeg deler bekymringen til bryggeriforeningen, men er uenig i tiltaket. Alkoholavgiftene bør bestå og vinmonopolet bør styrkes.

I juni ble det solgt over 34,5 millioner liter øl i Norge. Det innebærer en økning på 40 prosent fra juni 2019, ifølge Bryggeri- og drikkevareforeningens salgsstatistikk. Det betyr en kraftig økning i omsetningen av alkohol denne sommeren og flere tusen barn har lidd av foreldrenes alkoholmisbruk.

Ethvert menneske har uendelig verdi, og samfunnet har plikt til å stille opp i solidaritet med og omsorg for dem som sliter med rus, og deres pårørende. Det er et politisk ansvar å drive med forebyggende arbeid.

Det er en feilslått å tro at alle utfordringer løses ved å senke alkoholavgiftene. De høye avgiftene på alkohol og begrensninger i tilgjengeligheten er regnet som de mest effektive tiltakene for å dempe alkoholforbruket i befolkningen og derved omfanget av de alkoholrelaterte skadene.

Likevel deler jeg bekymringen til bryggeri- og drikkevareforeningen for grensehandel siden det svekker vinmonopolets rolle. Ifølge Vinmonopolet er det grunn til å stille spørsmål ved om det er et reelt monopol i dag, med den store og økende omsetningen via taxfree-butikkene stor og stadig økende grensehandel, er det liten tvil om at Vinmonopolet blir en stadig mindre relevant salgskanal for kundene.

Vinmonopolet er et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene Norge har. Vinmonopolet bør ta over tax-free salget på norske flyplasser for å kontrollere salget og styrke Vinmonopolets rolle.

Da vil ikke alkoholsalg på flyplasser være styrt av privatøkonomiske interesser som motiverende for salg, samt at omsetningen skjer i kontrollerte former.

Det er aldri populært å være for høye avgifter, men noen ganger er det nødvendig. Alkoholavgiften bør bestå og vinmonopolets rolle bør styrkes.

Målet må være at færre barn skal våkne opp i familier som lider av alkoholmisbruk.

alkohol,vinmonopolet,taxfree,alkoholpolitikk,debatt,espen andreas hasle