TRUMP HEIGHTS: Som en takk for
...
TRUMP HEIGHTS: Som en takk for sin anerkjennelse av at Golan er israelsk, ble landsbyen Trump Heights innviet i juni i fjor. Fv: USAs ambassadør David Friedman, ambassadør-frue Tammy Friedmann, statsministerfrue Sara Netanyahu og statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Ariel Schalit, AP Photo / NTB scanpix
debatt
Kan Gud bruke Donald Trump?
Del
Det ser ut for meg som at Gud har fått bruke president Trump til å sette en stopper for løgn og bedrag i noen heller tunge saker, slik det profetisk ble talt over ham på forhånd.

I et innlegg i Dagen 16. juli kjører Øystein Johnson videre på om Donald Trump sine brister og løgner, og refererer mange ganger til ting jeg skrev til forsvar for Trump; kort sagt jeg tror at Donald Trump var Guds valg som president i 2016 framfor demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Ja, det er ikke vanskelig å beklage en del uheldige utsagn av Trump; og jeg tar det i bønn at Gud må lære ham ydmykhet så han gir Gud ære for det han får utrette, og ikke søke sin egen ære.

Men Jesus sier et sted at noen ting veier tyngre i loven enn andre ting (Matt 23;23). La meg ta noen eksempler. Jeg skrev i mitt forrige innlegg at Gud talte profetisk om Donald Trump at han ikke fryktet mennesker og ikke ville tillate bedrag og løgner å passere.

I 1995 vedtok USAs kongress en lov som anerkjente Jerusalem som Israels hovedstat og vedtok at USAs ambassade skulle flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem innen 1999. Men hver sjette måned opp til 2016 har den den sittende president skrevet under på å utsette flyttingen, grunnet i såkalt nasjonal sikkerhet.

I slutten av 2016 sa president Trump at «nok er nok», og 14 mai 2018 opprettet han Amerikas ambassade i Israels hovedstad.

Likeså, i alle år har det internasjonale samfunn anklaget Israel for deres «okkupasjon» av Golanhøydene, som de tok fra Syria i en forsvarskrig i 1967. Golanhøydene er livsviktig for Israels forsvar mot Syrias aggresjon.

Området hører også med til området Gud ga til Abrahams ætt, som ble erobret under Moses, og som San Remo-avtalen av 25. april 1920 anerkjente skulle høre til en framtidig jødisk stat, bekreftet av Folkeforbundet i 1922, og det er i dag av eksperter betraktet som gjeldende folkerett.

Men i 2019 skar Trump igjennom det internasjonale hykleriet mot Israel, og 25. mars signerte president Trump en presidenterklæring som anerkjente Golanhøydene som en del av Israel.

Videre kunne vi skrive om løgnene om det ufødte barn som rettsløst, og prisgitt USAs abortlover (som også Hillary fullt ut støttet). Denne løgnen går Trump imot og fører en kamp mot abortindustrien i USA.

Trump er også en forsvarer av sannheten om ekteskapet mellom mann og kvinne.

Og Donald Trump er en sterk kritiker av FNs globalist-agenda (som Barack Obama og Hillary Clinton promoterer), og Donald og Melania uttrykker sin kjærlighet og lojalitet til sitt eget land og forsvarer nasjonalstaten, som også er et bibelsk prinsipp.

Og jeg kunne fortsette. Men disse ting jeg har nevnt er «tunge» saker av stor betydning angående USAs retning og stilling innfor den levende Gud, som også er «all jordens dommer».

Så det ser ut for meg som at Gud har fått bruke president Trump til å sette en stopper for løgn og bedrag i noen heller tunge saker, slik det profetisk ble talt over ham på forhånd.

Til slutt kort om noe annet Øystein Johnson sier, som avslører at her er underliggende teologiske forskjeller. Han skriver at han med en åpen bibel har forkastet John N. Darbys endetidslære.

Jeg tror ikke det handler om hvor åpen hans bibel har vært, men mer om de teologiske brillene han bruker, den teologiske retning han identifiserer seg med. Kort sagt tror jeg Darby var en stor Guds mann, som Gud fikk bruke på 1830-tallet til å utrede noen viktige teologiske spørsmål i det profetiske ord.

Rettelig skilte han mellom to størrelser i Skriften, Guds program for Menigheten og det for Israel.

Og sammen med en stor mengde bibeltroende i dag, særlig innenfor den pinsekarismatiske familie, tror jeg at Jesus først kommer og rykker opp Menigheten fra jorden, for så å iverksette sitt program for å vende jødefolket til seg gjennom «Jakobs trengsel» (Jer 30:7) og så opprette Riket for Israel, som vi også kaller Tusenårsriket.

Mitt spørsmål til Øystein Johnson til slutt: Tror han at Jesus vil komme igjen og opprette sitt messianske rike på jorden for tusen år, med hovedsete i Jerusalem?

Eller tror han at alle løftene i Bibelen om gjenopprettelse for Israel i endetiden og opprettelsen av det messianske riket er endelig kansellert?

donald trump,per arne åkenes,debatt,meninger,hillary clinton,øystein johnson