MÅLRETTET: Vi målretter over 1
...
MÅLRETTET: Vi målretter over 17 millioner kroner til samlivskurs for førstegangsforeldre, i tillegg viderefører vi over 10 millioner kroner til samlivskurs for alle, skriver familieministeren. Foto: Adobe Stock
debatt
Trygge familier
Del
Trygge foreldre gir trygge barn, og familien er vårt ­sterkeste sosiale fellesskap. Regjeringen har en strategi for ­foreldrestøttende tiltak – den første i sitt slag.

I løpet av livet opplever de aller fleste av oss at vi trenger noen som stiller opp. Ikke alle har noen rundt seg som kan gjøre ­nettopp det. Derfor vil vi styrke støtteapparatet rundt foreldre og ­familien.

Nylig møtte jeg en mor og en familiekontakt fra Home-Start som støtter henne og familien i hverdagen. Home-Start er et eksempel på frivillig innsats på sitt aller beste.

Det gjøres mye godt arbeid i frivillig sektor. Frivillige organisasjoner har ofte den første kontakten med foreldre som strever, fordi det kan være en lavere terskel å ha kontakt med frivilligheten enn å oppsøke det offentlige hjelpeapparatet.

At en familie med utfordringer kan få hjelp og støtte fra en erfaren og dyktig frivillig, tror jeg er veldig verdifullt. Det er bra for familien, den frivillige og for samfunnet vårt.

Trygge foreldre gir trygge barn, og familien er vårt sterkeste sosiale fellesskap. Regjeringen har en strategi for foreldrestøttende tiltak – den første i sitt slag. Strategien retter seg mot alle som har omsorg for barn og ungdom. Målet er at alle foreldre skal vite hvor de kan få hjelp og støtte når de møter på små og store utfordringer. Foreldre med særlige behov skal få tilpasset støtte.

Vi skal sikre en trygg oppvekst for alle barn og unge. Det er ­lettere å forebygge problemer enn å løse dem. Mer enn 20 000 barn opplever hvert år at foreldrene går fra hverandre.

Mange foreldre opplever utfordringer i parforholdet den første tiden etter at de har fått barn, og mange går fra hverandre. Da er forebygging svært viktig! Vi skal styrke familiene, ikke styre dem.

Politikk som støtter opp om foreldrenes samliv og foreldreskap, og som gir rom for at foreldre kan ha tid med barna sine, er et gode for samfunnet. Derfor er det så viktig å prioritere foreldrestøttende tiltak. Vi målretter over 17 millioner kroner til samlivskurs for førstegangsforeldre, i tillegg viderefører vi over 10 millioner kroner til samlivskurs for alle.

Som de fleste som har vært i et parforhold en stund vet: Spørsmålet er ikke om forholdet vil bli utfordrende etter hvert, men heller når det skjer.

De første leveårene er avgjørende for et menneskes muligheter senere i livet. Barnas utvikling disse første årene legger grunnlaget for fremtidig læring, atferd og helse.

Utviklingen til barna er i disse årene avhengig av omsorg og samspill med voksne – i første rekke foreldrene, men også blant annet barnehageansatte og lærere. Trygge voksne og god og tilstrekkelig hjelp til barn som trenger det har stor betydning for barna og deres fremtidsmuligheter.

Å bli gravid for første gang kan være overveldende, og noen familier møter særlige utfordringer i denne livsfasen. Programmet Familie for første gang er internasjonalt anerkjent og har vært under aktiv utprøving i Oslo og Rogaland siden 2016.

Familier i programmet får tett oppfølging fra en spesialopplært sykepleier fra svangerskapet til barnet er to år. Evalueringen fra ­forsøket viser gode resultater og regjeringen vurderer nå å utvide ­programmet.

Alle par har områder de trenger å jobbe med for å forstå hverandre og kommunisere bedre.

Familievernkontorene har tilbud til par med barn. Det arrangeres jevnlig parkurs. Familievernet er et gratis lavterskeltilbud og er tilgjengelig over hele landet.

Familieverntjenesten skal forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien, og styrke gode familierelasjoner og sørge for barns oppvekstvilkår. Vi har styrket familievernkontorene med 186 millioner kroner.

Lett tilgjengelige tjenester er viktig. Derfor har vi lansert VI-appen som har som mål å styrke parforholdet. Det senker terskelen for å få hjelp til samlivet og familielivet. Med den nye appen får du gode råd og tips rett i lomma.

En god politikk for barn er bra for dem, men også bra for samfunnet i sin helhet. Investeringer i barns oppvekst er egentlig investeringer i fremtidens samfunn. Snur vi på det, kan vi se at kostnadene ved en vanskelig barndom kan være store. Først og fremst for barnet selv, men også for samfunnet i form av eksempelvis utenforskap og tapt potensial.

Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Det er i familien de første og nære relasjonene utvikler seg, og det er familien som har hovedansvaret for barna og deres oppdragelse. Derfor mener vi at det er viktig at samfunnet legger til rette for at familien har frihet til å fylle og ­utvikle sin rolle.

ida lindtveit røse,familie,familiepolitikk,krf,kristelig folkeparti,ida lindtveit